Serc

Gemeenteraadsverkiezingen Den Bosch 2014

Afronding gemeenteraadsverkiezingen

De wethouders zijn bekend en benoemd, winnaars en verliezers nemen hun posities in, de rook is opgetrokken. De gemeenteraadsverkiezingen van 2014 in Den Bosch, de coalitievorming en de nasleep zijn nu ten einde. 

Maar om te zeggen dat het allemaal zo fraai is verlopen, is een ander verhaal. Politiek is niet een zaak voor gevoelige mensen. Het wordt vaak vergeleken met een slangenkuil en dat is deze keer in de Bossche politiek weliswaar in het klein zeker het geval.

De winnaar van de raadsverkiezingen is D66, maar de partij zit nu met een kater. Veel leden hebben kritiek op het verloop van de onderhandelingen met de coalitiepartners. Ze zijn boos op hun eigen partij, omdat die zich zo heeft laten ringeloren door het blok van VVD, CDA, Rosmalens Belang (RB) en Bosch Belang (BB).

 • D66 winnaar van de verkiezingen
 • Han Polman benoemd als informateur
 • Polman stelt zesman college voor met PvdA
 • Nieuwe theater toch weer op de Parade
 • Onderhandelingen lopen stroef
 • VVD, CDA, RB en BB willen niet met PvdA in zee
 • VVD zet zaak onder druk
 • D66 verliest initiatief
 • Landelijk bestuur D66 grijpt in
 • Fractievoorzitter D66 Jan Smit treedt af
 • PvdA voelt zich in de steek gelaten
 • PvdA valt buiten de boot
 • Tilburgs raadslid Eric Logister kandidaat wethouder D66
 • Paul Kagie (BB) keert terug als wethouder
 • Jan Smit treedt ook af als raadslid D66
 • Nieuw college is oude politiek zegt Smit
 • Storm van kritiek van D66 partijleden
 • PvdA stemt tegen Paul Kagie
 • Benoeming wethouders

Benoeming en vertrek van wethouders

Jeroen Weyers

De benoeming van de nieuwe wethouders was één van de hoogtepunten van de raadsvergadering dinsdagavond 27 januari in Den Bosch. Alleen de PvdA stemde tegen de kandidatuur van Paul Kagie van Bosch Belang. Kagie trok het zich niet zo aan.

De PvdA vindt dat Kagie niet voldoet aan een essentiële voorwaarde van het wethouderschap namelijk dat van onbesproken gedrag. Uiteindelijk werd hij toch met de stem van 28 raadsleden benoemd net zoals Eric Logister (D66), Jos van Son (Rosmalens Belang), Huib van Olden (CDA) en Jan Hoskam (VVD).

Een ander hoogtepunt van de avond was het vertrek van de wethouders Geerts Snijders en Jeroen Weyers. Geert Snijders van Rosmalens Belang neemt afscheid van de politiek. Snijders was 7,5 jaar wethouder; eerst vier jaar voor de PvdA en daarna 3,5 jaar voor Rosmalens Belang.

Jeroen Weyers van de PvdA was drie jaar wethouder en keert terug als raadslid. De PvdA is buiten de coalitie gevallen en levert dan ook geen wethouder. De vertrekkende wethouders kregen veel lof van burgemeester Rombouts.

bron: bd.nl

Jan Smit verlaat de Bossche politiek

Jan Smit

Jan Smit, raadslid van D66, heeft zijn vertrek uit de Bossche politiek maandag 26 januari officieel bevestigd. Dat deed de voormalige fractieleider van D66 in een brief aan burgemeester Rombouts. Hij doet dat met 'pijn in het hart'.

Smits vindt zijn positie niet te rijmen met de huidige samenstelling van het nieuwe college. Die bestaat voornamelijk uit mastodonten die gezamenlijk 100 jaar Bossche politiek vertegenwoordigen. Het is oude politiek, regentesk en weinig transparant.

Jan Smit vertrok in december 2014 als fractieleider toen de onderhandelingen vastliepen over de gewenste deelname van de PvdA aan het college. De andere partijen blokkeerden die wens van D66.

Smit werkt nu als eindredacteur voor RTL Nieuws en eventueel is hij beschikbaar voor lokale media zoals omroep Boschtion en de website Dag Den Bosch.

bron: bd.nl

Reuring bij Bossche D66-fractie

Vijftien leden van de D66-fractie van Den Bosch hebben forse kritiek op hoe hun partij de onderhandelingen voor de coalitie hebben gevoerd. D66 is het politieke schoothondje van de andere partijen met wie een coalitie is gevormd, zeggen zij.

Deze groep van vijftien leden hebben hun onvrede kenbaar gemaakt aan voorzitter Hans van Veen. Oud-wethouder Peter Claessen uitte zijn boosheid door een brief te schrijven aan de fractie en het bestuur.

D66 heeft flink moeten buigen voor VVD, CDA, Rosmalens Beland en Bosch Belang. Zo blijkt dat al in de eerste fase van de onderhandelingen het Paleiskwartier als locatie van het nieuwe theater te zijn prijsgegeven.

Daarnaast wilde D66 per se met de PvdA een samenstelling van zes wethouders vormen. Dat raadde D66 informateur Han Polman ook aan, maar die optie werd door de andere partijen geblokkeerd. Zij wilden niet met de PvdA in zee en geen zes maar vijf wethouders.

Peter Claessen had liever de PvdA in de coalitie gezien dan het conservatieve Bosch Belang. Tussentijds trad fractieleider Jan Smit zich terug uit de onderhandelingen.

Vermoed wordt dat het landelijk bestuur van D66 deze gang van zaken aanstuurde en waarschijnlijk ook achter de nominatie zat van het Tilburgse raadslid Eric Logister als wethouder in Den Bosch.

Reuring genoeg.

bron: bd.nl

Welke wethouder doet wat

Vlnr: Hoskam, Kagie, Van Olden en Van Son, inzet Logister

De namen van de wethouders zijn bekend. Oude en nieuwe gezichten. Ze hebben er zin an als we afgaan op hun boodschap naar de buitenwereld: 'Weg uit dat clubhuis!' Wie gaat wat doen? 

 • Eric Logister van D66
  nieuw gezicht
  raadslid in Tilburg
  bekend met Den Bosch?
  ruimtelijke ordening, grondbeleid, volkshuisvesting
 • Jos van Son van Rosmalens Belang
  niet veel bestuurservaring
  wijken en dorpen, sport, verkeer
 • Paul Kagie van Bosch Belang
  oude bekende, comeback kid
  energiek
  AWBZ, Wmo, jeugd-, gezondheids- en verslavingszorg
 • Huib van Olden van het CDA
  oud gezicht
  daadkrachtig?
  keert terug als wethouder
  cultuur, inkomen, toerisme en erfgoed
 • Jan Hoskam van de VVD
  oud gezicht
  daadkrachtig?
  keert terug als wethouder
  economische zaken, financien, duurzaamheid, afval

bron: bd.nl

Comeback kid Kagie weer op het pluche

Paul Kagie

Paul Kagie is een echte comeback kid. Na bijna twintig jaar keert hij terug op het pluche als wethouder in Den Bosch. Nu voor de lokale partij Bosch Belang. Hij heeft de portefeuille Zorgtransitie, een zware klus vanwege bezuinigingen en allerlei veranderingen in de zorg.

Paul Kagie moest in 1996 aftreden van de PvdA-fractie waar hij toen wethouder voor was. Dat was naar aanleiding van het beruchte 'vuistslag-incident'. Kagie sloeg een man in zijn gezicht, toen ze onenigheid kregen tijdens een brand. Kagie werd door de politie aangehouden en naar het politiebureau gebracht.

Dit incident deed de emmer van onvrede binnen de PvdA-fractie overstromen. Kagie werd al langer eigengereid gedrag verweten. Toenmalig fractieleider Ruud Rottier vond dat Kagie zich door zijn succes in de volkswijken van Den Bosch onaantastbaar waande en daarnaar handelde. Dat werd als erg storend ervaren.

bron: volkskrant.nl/dossier-archief

Sleutelrol voor D66 wethouder

Een sleutelrol lijkt weggelegd voor Eric Logister van D66 in het nieuwe college van Den Bosch dat volgende week zal worden gepresenteerd. Voor het weekend was al bekend dat de coalitie was afgerond en ook de namen zijn bekend.

Huid van Olden (CDA) en Jan Hoskam (VVD) keren terug als wethouder. In daadkracht hebben ze de afgelopen bestuursperiode niet uitgeblonken doch wel bestuurlijke ervaring op kunnen doen.

Ook Paul Kagie van Bosch Belang keert terug op het pluche. Hij was wethouder, maar moest in 1996 aftreden. Zwakke schakel in deze coalitie is Jos van Son van Rosmalens Belang; hij heeft geen bestuurlijke ervaring.

Eric Logister is sinds 2010 raadslid van de gemeente Tilburg en werkt voor CZ Tilburg. Als nieuweling en wethouder van de grootste partij in Den Bosch zou hij voor een frisse wind in de Bossche politiek kunnen zorgen.

bron: bd.nl

Paul Kagie aangewezen als wethouder

Paul Kagie

Bosch Belang wees uiteindelijk Paul Kagie aan als wethouderskandidaat en niet Frank van Valkenburg. De laatste stelde zich onverwacht ook kandidaat. Bosch Belang leek op een crisis af te stevenen.

Partijvoorman Paul van der Krabben stelde vrijdagmiddag 16 januari aan de coalitiepartners nog voor een duofunctie te scheppen, maar dat voorstel werd van tafel geveegd.

In een extra ingelaste fractievergadering schikte Van Valkenburg zich in de keuze voor Paul Kagie. De fusiepartij Bosch Belang had een crisis bezworen. De vraag is alleen, wanneer dient de volgende crisis zich aan?

bron: bd.nl

Coalitie Bossche politiek bijna rond

De nieuwe coalitie van Bossche politieke partijen is zowat rond. De verwachting is dat die eind deze week gepresenteerd kan worden. Het is al met al een moeizaam proces gebleken met een fractieleider die dwars lag en zich terug moest trekken en het uitvallen van een grote partij, de PvdA.

Waar zeker een streep doorheen kan, is het plan om de Pieckepoort te herbouwen op het Wilhelminaplein aka Heetmanplein. D66, winnaar van de Bossche gemeenteraadsverkiezingen, is daar fel op tegen en zal zijn zin doorgedrukt hebben.

Want de coalitiepartijen en vooral de VVD en Bosch Belang waren nogal gecharmeerd van het plan. CDA en Rosmalens Belang zagen de terugkeer van die middeleeuwse poort ook wel zitten. D66 wil van Den Bosch absoluut geen tweede Efteling maken.

bron: bd.nl

Eric Logister kandidaat wethouder D66

Eric Logister D66

De Tilburger Eric Logister (43) wordt genoemd als kandidaat wethouder van D66 in Den Bosch. Dat staat 2 januari op de afdelingswebsite van D66 Tilburg. Logister is op dit moment nog raadslid van de gemeente Tilburg en heeft onder meer financiën onder zijn hoede.

Net als in Den Bosch is D66 in Tilburg de grootste partij na de verkiezingen voor de gemeenteraad in 2014. Die werden in Den Bosch pas op 19 november gehouden vanwege een gemeentelijke herindeling. De coalitie onderhandelingen in Den Bosch zijn nog steeds gaande.

Mochten die onderhandelingen succesvol zijn dan is Eric Logister kandidaat om namens D66 wethouder te worden in Den Bosch. Het wekt wel bevreemding op dat een Tilburgse raadslid wethouder kan gaan worden in Den Bosch.

Het is evident dat het landelijk bestuur van D66 in deze regeling de sturende hand heeft. De kiezers van Den Bosch hebben niet op deze Tilburgse politicus gekozen, maar nu maakt hij kans wethouder te worden van hun stad.

bron: tilburg/d66.nl
foto: tilburg/d66.nl

Update Jan Smit van Bossche D66

Jan Smit die zondag 14 december aftrad als fractievoorzitter van de Bossche D66, zal pas in januari 2015 laten weten of hij aanblijft als gemeenteraadslid. Als de rook is opgetrokken en er een nieuw college is gevormd, zal hij zijn verhaal vertellen.

Smit wil graag in de fractie blijven maar wacht de dingen af zoals wie van D66 wethouder in het nieuwe college wordt en hoe het akkoord er uit gaat zien.

bron: bd.nl

Jan Smit (D66) openheid van zaken na formatie

Jan Smit

Jan Smit die als fractievoorzitter van D66 zondag 14 december is opgestapt wil pas na de formatie van het nieuwe Bossche college openheid van zaken geven. Eerder niet. Er moet eerst rust komen, er zijn nu teveel emoties, zijn zijn woorden.

Smit trok zich terug uit de onderhandelingen over het nieuw te formeren college, omdat hij de druk vanuit het landelijk bestuur van D66 als te groot ervoer. Het bestuur wil coute que coute een wethouderszetel voor de partij binnenhalen.

Smit daarentegen wilde gaan voor de inhoud en niet voor het pluche. Een ander heikel punt was Smit's voorkeur voor de PvdA als coalitiepartner. Dat stuit op bezwaren van de andere onderhandelingspartners.

bron: bd.nl

Bossche PvdA in de kou door actie D66

Jeroen Weyers, PvdA

De Bossche PvdA-fractie voelt zich in de steek gelaten door de recente handelswijze van D66, zegt Jeroen Weyers, lijsttrekker en wethouder van de PvdA. Het vertrek van Jan Smit, de fractie-leider van D66, is een dikke streep door de ambities van de PvdA op het binnenhalen van een wethouderszetel.

Door het vertrek van Jan Smit is er nu ruim baan voor andere geesten binnen D66 die koste wat het kost een wethouderszetel willen bemachtigen voor hun partij. D66 is gezwicht voor de druk vanuit Den Haag, zegt Weyers.

Andere partijen die aan de onderhandelingstafel zitting namen voor een coalitievorming gaven te kennen niet met de PvdA in zee te willen gaan. Jan Smit wilde dat wel, maar is nu teruggetreden als fractieleider. Zijn rol lijkt nu uitgespeeld.

bron: bd.nl

Patstelling coalitie Bosch college

Jan Smit in triomf

De coalitievorming in Den Bosch zit muurvast, zo lijkt het. De gesprekspartners hebben een time out ingelast om na het weekend een beslissing te nemen om uit deze patstelling te geraken.

Over één punt zijn alle zes partijen - D66, CDA, VVD, PvdA, Rosmalens Belang en Bosch Belang - het eens. Er moeten geen zes maar slechts vijf wethouders komen in het nieuwe college . De partijen nemen het advies van informateur Han Polman op dat punt dus niet over.

Hamvraag is nu welke partij van de zes niet gaat meedoen? Het is in de wandelgangen van het stadhuis algemeen bekend dat winnaar D66 een coalitie met de PvdA voorstaat en zonder het Bosch Belang.

bron: bd.nl

Polman geeft woensdag advies over coalitie

Han Polman

Informateur Han Polman zal op woensdag 3 december advies geven over de vorming van een coalitie in de gemeenteraad van Den Bosch. Hij gaat dat om 10.00 uur doen tijdens een openbare bijeenkomst in de raadzaal. 

Polman sprak na de verkiezingen met alle tien partijen die op woensdag 19 november gekozen werden in de gemeenteraad. Op basis van die gesprekken én die met de burgemeester en de secretaris, brengt Polman zijn advies uit.

Polman werd namens D66, dat de grootste partij werd in Den Bosch, ingeschakeld als informateur om een coalitie te vormen. Han Polman is commissaris van de koning in Zeeland. Eerder dit jaar gaf Polman ook leiding aan de formatie van een coalitie in Den Haag. 

bron:bd.nl
foto: Wikimedia Commons

Wat te doen met het GZG-terrein?

De sloop van het Groot Ziekengasthuis (GZG) is dinsdag begonnen. Al vóór deze sloop bestond er verschil van mening wat er met het terrein ná de sloop moet gebeuren. De Bossche politiek heeft daarover geen afdoend antwoord op gevonden, een definitief besluit is nog niet genomen.

Het Bossche CDA wil er een woon- en ontmoetingsplaats van maken en zeker geen winkelgalerij. Stadspartij Knillis had een realistisch alternatief door de beddengebouwen van het GZG te veranderen in vrolijke woningen gebaseerd op het Hundertwasser huis in Wenen (zie foto 2).

De VVD-fractie wilde het GZG omtoveren tot het nieuwe theater. GroenLinks en de Bossche Groenen zijn voorstander van een voorlopig stadspark. Het college houdt vast aan het oorspronkelijk plan door er appartementen en winkels neer te willen zetten.

foto Hundertwasserhaus: Wikimedia Commons

Paleiskwartier maakt zich sterk voor theater

Wijkbelangen Paleiskwartier uit Den Bosch maakt zich sterk om het nieuwe theater binnen de wijk te krijgen. De vereniging heeft hierover een brief geschreven aan Han Polman, informateur namens D66 voor een coalitie in het te vormen college van Den Bosch.

D66 heeft zich altijd voorgestaan om zo'n nieuwe theater in de nieuwe binnenstad van Den Bosch te situeren. De bouw is financieel stukken goedkoper - scheelt zo'n slordige 20 miljoen euro - en is makkelijker bereikbaar voor bezoekers.

Daarnaast zou het theater zo groot gemaakt kunnen worden, dat grote producties mogelijk zijn. Bovendien zou het Paleiskwartier door de komst van het theater een 'boost' krijgen die het nodig heeft. Meer leven in de brouwerij.

Bij de vorming van een coalitie is het toekomstige theater een belangrijke politieke issue geworden. Het oude theater aan de Parade zou een multibioscoop kunnen worden.

Bekijk ook het interview met René van den Kerkhof van D66 over de plannen voor het nieuwe theater. Ga naar Video's en interviews.

bron: bd.nl

Is de Bossche kiezer verdeeld?

Het opinie- en peilingbureau van Maurice de Hond keek naar de uitslag van de herindeling-verkiezingen die op 19 november in sommige gemeenten werd gehouden. Het bureau keek in het bijzonder naar de uitslag in Den Bosch.

De conclusie is dat bij die verkiezingen de verdeeldheid onder kiezers erg groot is, net als bij landelijke verkiezingen. Dat zal ook te zien zijn bij de Staten verkiezingen in maart 2015. Geen enkele coalitiecombinatie haalt een duidelijke meerderheid. Dat wordt puzzelen voor informateur Han Polman.

bron: bndestem.nl

Met voorkeurstemmen toch de raad in

Een viertal kandidaten is met voorkeurstemmen in de gemeenteraad van Den Bosch terechtgekomen. Dat zijn de volgende personen:

 • Osman Cifci 
  358 voorkeurstemmen
  nummer 9 op de lijst PvdA
 • Fouad Kabbouti
  355 voorkeurstemmen
  nummer 4 op de lijst PvdA
 • Annemiek van gerven-Van Nistelrooij
  337 voorkeurstemmen
  nummer 6 lijst Rosmalens Belang
 • Sjef van Creij
  780 voorkeurstemmen
  nummer vijf lijst Rosmalens Belang

bron: bd.nl

Opmars lokale partijen niet te stuiten

Judith Hendrickx
Nol Roos

De opmars van lokale partijen lijkt in Brabant niet te stuiten. Dat blijkt alweer na de herindeling verkiezingen in Den Bosch, Oss en Maasdonk. In Oss werd de SP ingehaald door Voor De Gemeenschap (VDG) en was de SP niet meer de grootste partij sinds 1994.

Ook in Den Bosch is deze tendens duidelijk te zien. De lokale partijen Rosmalens Belang (5), Bosch Belang (5), Bossche Volkspartij (3) en Bossche Groenen (1) bezetten veertien van de negenendertig zetels. De Brabander - zo lijkt het - maalt steeds minder om landelijke partijen als het over zijn eigen habitat gaat.

bron: bd.nl

Verkiezingen: weinig volk in het stadhuis

Op het stembureau nummer 93 - locatie stadhuis van Den Bosch - was er weinig volk op de been om te gaan stemmen voor de Bossche gemeenteraad. De Bosschenaar leek niet warm te lopen voor deze verkiezingen.

Het opkomstpercentage op woensdag 19 november om 14.00 uur was 17,15 procent, vijf procent lager dan vier jaar geleden. Toch heeft de gemeente er alles aan gedaan om zoveel mogelijk ruchtbaarheid te geven aan deze gemeentelijke herindeling verkiezingen.

In totaal stemmen vandaag zo'n 475.000 Nederlanders in zestien gemeenten. Die zestien gemeenten zullen op 1 januari 2015 opgaan in zes gemeenten. Die gemeenten zijn Alkmaar, Nissewaard, Groesbeek, Krimpenerwaard, Den Bosch en Oss.

Op de tweede foto staat in de ontvangstruimte van het stadhuis een groot scherm met projector opgesteld. Als straks de stembureau's sluiten en het tellen van de stemmen begint, zullen op dat scherm telkens de voorlopige resultaten te zien zijn. De verwachting is dat de eerste uitslagen rond 22.00 uur bekend zullen zijn.

Jan Hoskam (VVD) spreekt voor zijn beurt

Jan Hoskam VVD

Sprak Jan Hoskam van de Bossche VVD voor zijn beurt, toen hij maandagavond 17 november tijdens het verkiezingsdebat in de Verkadefabriek zei dat hij de enige kandidaat wethouder bij de VVD is? Hij zei het in ieder geval met grote overtuiging.

Zijn voorzitter van de VVD-fractie, Jos Nieveen, sprak zich echter veel voorzichtiger uit. Nieveen was niet aanwezig tijdens het debat, maar wil niet op de zaken vooruitlopen. Eerst maar zorgen dat de VVD in de coalitie komt, luidt zijn commentaar op de boude beweringen van zijn partijgenoot.

bron: bd.nl

Agenda debatten verkiezingen

De agenda voor de Bossche politici raakt aardig vol in aanloop naar de verkiezingen op 19 november. Hieronder treft u een voorlopige agenda van de te volgen debatten in de stad.

 • Bosch Architectuur Initiatief (BAI),
  Verkadefabriek
  maandag 3 november om 20.00 uur 
 • FNV debat, 
  De Biechten Hintham
  op maandag 3 november om 19.30 uur
 • Debat politiek met ondernemers
  Hotel Central, Markt
  op woensdag 12 november om 19.00 uur
 • Debat bij Van Harte Resto, 
  Brede Bossche School Haren-Donk-Reit
  op woensdag 12 november om 17.00 uur
 • Debat MINC-café, 
  Verkadefabriek
  op donderdag 13 november om 20.00 uur
 • Debat over islam
  Afghaans Islamitisch & Cultureel Centrum Den Bosch
  Pand AICCDB, Gestelseweg 2C
  op donderdag 13 november om 19.00 uur
 • 073 Debat
  Verkadefabriek
  op maandag 17 november 20.00 uur

OPA en BVP willen extra controle

De nieuwe lokale partijen, Ouderen Politiek Actief (OPA) en de Bossche Volkspartij (BVP) willen extra controleren tijdens de verkiezingen in Den Bosch op 19 november. De partijen willen dat op ieder stembureau een foto wordt gemaakt van de uitslag.

De lijsttrekkers van beide partijen, Nol Roos (BVP) en Adriana Hernández (OPA), maakten dat woensdagavond 12 november kenbaar in het ondernemersdebat van Hartje 's-Hertogenbosch in Hotel Central.

bron: bd.nl

Debat stedelijke ontwikkeling van Den Bosch

Gemeenteraadsverkiezingen Den Bosch

Met de (verlate) verkiezingen voor de gemeente op 19 november beginnen de politieke partijen in Den Bosch zich warm te lopen. Er worden genoeg debatten gevoerd her en der in de stad. En de onderwerpen liegen er niet om. 

Eén onderwerp springt er uit en dat is de omzetting van de zorg van het Rijk naar de gemeente. Elke gemeente heeft te maken met die omzetting, maar in Den Bosch wordt dat issue vanwege de verkiezingen nog meer opgevoerd in het politiek debat.

Een ander onderwerp is in welke richting Den Bosch zich wil begeven. Wil het zich moderniseren of conserveren? Het lijkt erop of bij dit issue oude tegenstanders weer hun klassieke positie innemen.

Debatten gaan over het nieuwe Theater aan de Parade of de malaise met de Bartenbrug, wat gebeurt er met het terrein van de oude ziekenhuis in de binnenstad, wat te doen tegen het uitgaansgeweld in vooral de weekenden, veiligheid op straat en in buurten en de hinder die mensen zullen ondervinden van het goederenvervoer op het spoor.

Kortom genoeg stof om spannende debatten te voeren die door lokale tv-zender Boschtion zullen worden uitgezonden.

Lisette van de Swaluw nummer 2 PvdA

PvdA-kamerleden naar Den Bosch

De PvdA fractie van Den Bosch krijgt volgende week maandag vier leden van de PvdA van de Tweede Kamer op werkbezoek in het licht van de verkiezingen voor de Bossche gemeenteraad op 19 november.

De werkbezoeken gaan naar Rosmalen, de Gruyterfabriek, de Turkse moskee Orhan Gazi en De Noorderpoort in de Hambaken. In steeds wisselende samenstelling gaan de Tweede kamerleden met de Bossche PvdA-kandidaten op werkbezoek.

In Rosmalen wordt gesproken over de overlast van het spoor wat nu erg actueel is vanwege de toename van het goederenverkeer via het spoor. In De Noorderpoort in de wijk Hambaken wordt gepraat over de overlast van een groepje wijkjongeren. Thema wordt daar de veiligheid in de wijk.

bron: bd.nl

Den Bosch is behaagziek

Den Bosch schiet door in hoe het omgaat met zijn geschiedenis en dat vorm geeft in zijn stadsgezicht. Dat stelde oud-wethouder Rodney Weterings (PvdA) in het BIEBdebat in de Stadsbibliotheek op vrijdagmiddag 31 oktober.

Met het 'historiseren' van Den Bosch, het terugbouwen van de geschiedenis, is de gemeente in zijn optiek doorgeslagen. Als voorbeelden noemt hij het puthuis op de Markt, de Mariakapel en de eventuele herbouw van de Pieckenpoort op het Willemsplein in Den Bosch.

Weterings kwalificeert deze historisering als behaagziek en selectief. Den Bosch dreigt op deze manier een tweede Efteling te worden. Eén is genoeg in Brabant, stelt de oud-wethouder. 

Voorstander van de herbouw van de Pieckenpoort of Vughterpoort, Govert Schermers van de VVD, was ook aanwezig op het BIEBdebat. Hij kwam echter nauwelijks aan het woord tijdens dit debat van de PvdA.

bron: bd.nl

D66 Jan Smit flyert met Alexander Pechtold

Jan Smit, lijsttrekker van D66 Den Bosch, was maar wat trots toen hij samen met de leider van zijn partij, Alexander Pechtold, op het Stationsplein van Den Bosch flyers uitdeelde. Hij was ook trots dat D66 zijn honderdste congres zaterdag 1 november in Den Bosch hield.

Smit kijkt vol vertrouwen naar de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. D66 zit in de lift qua peilingen en de Bossche afdeling profiteert daarvan. De verkiezingen leven en mensen zijn enthousiast over D66, merkte Smit op tijdens het flyeren.

bron: bd.nl

Debat Bossche jongeren met Diederik Samsom

Zo'n dertig jongeren uit Den Bosch voerden zondagavond op 9 november een debat met PvdA fractie-voorzitter Diederik Samsom. Als locatie was toepasselijk het honk aan de Buitendijk gekozen; de organisatie lag in handen van stichting Jong Actief.

Samsom en wethouder Jeroen Wyers (PvdA) reageerden op een aantal stellingen. De eerste stelling 'Techniek maakt lui' serveerde Samsom resoluut af als 'onzin'. Hij was het evenmin eens met de stelling dat het nieuwe leenstelsel tot hoge schulden leidt bij studenten.

De meeting stond in het teken van de verlate gemeenteraadsverkiezingen in Den Bosch op 19 november. Dat heeft alles te maken met de herindeling van de gemeente na 1 januari 2015. Elders in het land waren die verkiezingen in het voorjaar van 2014.

bron: bd.nl

Kiezersbedrog van Bossche partijen?

Vlnr: Hoskam, Kagie, Van Olden en Van Son

Bosch Belang, Rosmalens Belang, VVD en CDA hebben volgens de afgetreden raadslid Jan Smit van de D66-fractie al vóór de verkiezingen afspraken met elkaar gemaakt. In zijn ogen is dat kiezersbedrog of op zijn minst respectloos naar de kiezer toe.

De werkwijze van die partijen werd nog verder bevestigd gedurende het formatieproces. Er zou sprake zijn van blokvorming. Dat kwam het duidelijkst naar voren, toen Smit de PvdA erbij wilde halen. Dat werd door de vier partijen tegengehouden.

Van het landelijk bestuur van D66 kreeg Smit weinig steun om de PvdA erbij te halen. Het ging zelfs zover dat Smit zich terugtrok als fractievoorzitter en onderhandelaar. Jeroen Weyers, lijsttrekker van de Bossche PvdA-fractie, voelde zich door D66 in de steek gelaten.

Smit typeert het huidig college als een 'Brabantse koffietafel met mastodonten'. Door de naar binnen gekeerde bestuurscultuur raken veel inwoners van Den Bosch vervreemd van de politiek, ondanks de oproep van Paul Kagie van Rosmalens Belang om 'uit het clubhuis' te komen.

bron: omroepbrabant.nl

Stopt Jan Smit als gemeenteraadslid?

Jan Smit

Jan Smit, de voormalige fractievoorzitter van de Bossche D66-fractie, overweegt te stoppen als gemeenteraadslid. Hij zei dat op zondag 25 januari tijdens een roerige ledenvergadering van D66 in de Stadsbibliotheek.

Voordat de nieuwe wethouders worden benoemd zal Smit een beslissing nemen. Dat zal dan gebeuren vóór de vergadering van de gemeenteraad van 27 januari. 

Jan Smit trok zich in december 2014 terug als fractievoorzitter na de verkiezingen van 19 november. Wat de redenen zijn voor die beslissing zijn nog onbekend.

Smit wilde per se met de PvdA een coalitie vormen, maar stuitte op verzet van andere coalitie partijen.

bron: bd.nl

Nieuw theater komt op de Parade

Jan Smit van D66 ging erg snel akkoord met de nieuwe locatie van Theater aan de Parade. Dat blijkt uit de notulen van de coalitie-onderhandelingen. Hij gaf al in de eerste onderhandelingen bij de vorming van de coalitie het Paleiskwartier als gewenste locatie prijs. 

Dat werd hem door zijn partijgenoten niet in dank afgenomen. Smit trok zich tijdens de onderhandelingen terug als fractieleider van D66. Die verliepen stroef. Het landelijk bestuur van D66 vreesde dat de partij geen wethouder in Den Bosch zou afleveren net zoals in Breda was gebeurd. Dat mocht zich niet weer voordoen en daarom moest Smit wijken.

De nieuwe coalitie schrijft in haar bestuursakkoord dat niet gekozen wordt voor de Sint-Catrienkerk als tijdelijk onderkomen voor het theater. De coalitie wil bestaande podia zoals Perron 3 in Rosmalen en de Azijn- en Verkadefabriek in Den Bosch gebruiken. Het nieuwe theater wordt weer gewoon gebouwd aan de Parade. 

De kogel is door de kerk. Aan de langslepende kwestie van het nieuwe theater is een einde gekomen. D66 is winnaar van de Bossche gemeenteraadsverkiezingen, maar de partij heeft veel moeten slikken. Smit wilde per se dat de PvdA in het college zou komen. Die partij is nu in de oppositiebanken beland.

bron: bd.nl

Bestuursakkoord coalitie weinig vernieuwend

Lisette van der Swaluw

De oppositiepartijen in de Bossche gemeenteraad hebben weinig op met het bestuursakkoord dat door de coalitie dinsdag 20 januari in Avans Hogeschool werd gepresenteerd. Ze missen nieuwe ideeën.

PvdA-raadslid Lisette van der Swaluw was niet mals in haar kritiek. Ze noemde het akkoord oude wijn in nieuwe zakken. Het akkoord kreeg de titel 'Aan de slag' maar de oppositie ziet er weinig in. De nieuwe coalitie borduurt verder op reeds lang bestaande plannen volgens die critici.

bron: bd.nl

Presentatie beleidsakkoord coalitie

De kaart van Den Bosch met Nuland en Vinkel

De coalitie van het CDA, VVD, D66, Rosmalens Belang en Bosch Belang presenteerde haar beleidsakkoord 'Aan de slag' dinsdagmiddag 20 januari in Avans Hogeschool in Den Bosch. Het akkoord gaat over de periode 2015-2018.

In het akkoord staat de zorg boven op de agenda in het zogeheten Sociaal & Zorgfonds. Hoeveel geld ermee gemoeid is, is nog onbekend. Dat heeft te maken met de bezuinigingen van het Rijk op de zorg en omdat de gemeente nog niet de daadwerkelijke kosten op een rijtje heeft.

De coalitie heeft er zin in. Dat was wel duidelijk tijdens de presentatie. 'Weg uit het clubhuis', zei beoogd wethouder van Zorgtransities Paul Kagie van Rosmalens belang. De wethouders moeten zich meer in de stad laten zien.

Dit credo werd door D66 meteen overgenomen. De tijd van de alwetende bestuurder is voorbij volgens de coalitie. Die zet in op het 'actief burgerschap' waarbij uit wordt gegaan van burgers en organisaties bij het maken van nieuwe plannen.

bron: bd.nl

Bossche raad behandelt bestuursakkoord

Vlnr: Hoskam, Kagie, Van Olden en Van Son

De gemeenteraad van Den Bosch behandelt het bestuursakkoord van de nieuwe coalitie op dinsdag 27 januari. Vrijdag 16 januari bereikten de deelnemende partijen een akkoord voor de bestuursperiode 2015-2018.

Ook de kandidaten voor het wethouderschap werden bekendgemaakt. Er zijn vijf wethouders van de volgende partijen:

 • Eric Logister voor D66
 • Jan Hoskam voor de VVD
 • Huib van Olden voor het CDA
 • Paul Kagie voor Bosch Belang
 • Jos van Son voor Rosmalens Belang

Het akkoord wordt dinsdag 20 of woensdag 21 januari gepresenteerd.

bron: bd.nl

Nieuwe coalitie kan zich presenteren

Jos van Son

De nieuwe coalitie is rond. De verwachting is dat zij zich volgende week kan presenteren. Vrijdagmiddag 17 januari bereikten D66, CDA, VVD, Bosch Belang en Rosmalens Belang een akkoord voor de periode 2015-2018.

Het wachten op het akkoord was een strijd binnen Bosch belang wie kandidaat zou worden van die partij, Paul Kagie of Frank van Valkenburg. Het werd uiteindelijk Kagie.

De andere kandidaten zijn Eric Logister, raadslid in Tilburg voor D66, Jos van Son van Rosmalens Belang, Jan Hoskam van de VVD en Huib van Olden van het CDA. Hoskam en Van Olden zijn zittende wethouders.

De vorming van deze coalitie ging niet zonder slag of stoot. Winnaar van de Bossche gemeenteraadsverkiezing was D66. Die partij nam ook het voortouw in de verkenning en onderhandelingen.

Toenmalig D66-fractieleider Jan Smit wilde per se met de PvdA in zee en zo een college vormen van zes wethouders. Dat zagen de andere partijen niet zitten; zij wilden de PvdA niet in het college. Het was één van de redenen voor het aftreden van Smit als voorzitter.

Personele problemen bij Bosch Belang

Paul van der Krabben

Er rijzen personele problemen op voor voorman Paul van der Krabben van de Bossche lokale partij Bosch Belang. Was eerst Paul Kagie de beoogde wethouder van deze partij, nu heeft zich een andere partijlid gemeld voor het wethouderschap namelijk Frans van Valkenburg.

Van Valkenburg acht zichzelf de betere wethouder en plaatst daardoor zijn voorman Van der Krabben voor een dilemma. Bosch belang krijgt hoogstwaarschijnlijk de portefeuille Zorgtransities. Van Valkenburg heeft naar eigen zeggen daar de beste papieren voor.

bron: bd.nl

Formateur D66 aan de zijlijn

Ton Rombouts

De formateur van D66, Henk van der Linden, staat sinds een paar dagen aan de zijlijn. Hij moet toekijken hoe de politieke partijen die deelnemen aan de coalitie onderhandelingen in kleine samenstellingen tot een eventueel akkoord komen.

Hier is toe besloten omdat de wijze waarop de formateur onderhandelt, te veel tijd in beslag nam volgens diezelfde partijen. Er staat veel druk om die onderhandelingen zo snel mogelijk af te ronden in een akkoord.

Dinsdag 6 januari maande burgemeester Rombouts tijdens de beëdiging van de gemeenteraadsleden de onderhandelaars nog tot spoed. De verkiezingen zijn nu al meer dan zeven weken oud en nog steeds heeft Den Bosch geen nieuw college.

bron: bd.nl

Landelijke D66 trekt aan de touwtjes

Jan Smit

Het landelijk bestuur van D66 erkent dat het aan de touwtjes trekt bij de collegevorming in de grote steden. Dat komt nu naar boven door het aftreden van de lijsttrekker van de Bossche fractie, Jan Smit.

Smit staat al jaren aan het roer, maar moest afgelopen zondag 14 december wijken voor de druk uit het landelijk bestuur om toch maar een wethouderszetel te bemachtigen. Het bestuur wijst coaches aan die de fracties in de grote steden bijstaan bij het formatieproces.

D66 heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 electoraal grote overwinningen behaald in achttien van de twintig grote steden. In Breda ging het echter fout en belandde D66 ondanks groot succes niet in het college. Het lijkt erop dat de partij die fout in Den Bosch koste wat het kost wil voorkomen.

bron: bd.nl

Jan Smit is Bossche D66-fractieleider af

Jan Smit D66

Jan Smit is afgetreden als fractieleider van de Bossche afdeling van D66. Dat heeft hij zondag 14 december bekendgemaakt. Als reden noemt Smit de alsmaar toenemende druk vanuit politiek Den Haag en het landelijk bestuur van zijn partij.

Kost wat kost moet er een wethouderszetel binnengehaald worden om zo de overwinning in Den Bosch te verzilveren. Een meerderheid binnen de D66-fractie is gezwicht voor die druk. Daarom ziet Jan Smit geen andere mogelijkheid dan zich terug te trekken.

Zijn rol wordt nu door Mike van der Geld overgenomen. Smit gaat zich de komende tijd beraden om na te kunnen denken over zijn rol binnen de lokale politiek. Wat de gevolgen zijn voor de coalitievorming is onzeker. 

Houdt D66 het initiatief of zal het formeren van het college nu overgenomen worden door de een na grootste partij in Den Bosch? Dat is Rosmalens Belang. In dat geval lijken de kansen voor de PvdA op een wethouderszetel miniem.

bron: bd.nl

Bossche politiek ergert zich aan trage coalitie

Jan Hoskam VVD

Vier van de zes partijen betrokken bij de coalitie in Den Bosch, ergeren zich aan de trage voortgang. Vooral Jan Hoskam van de Bossche VVD-fractie ergert zich groen en geel.

Hij beweert dat de partijen bij de vorige verkiezingen al na een week aan de onderhandelingstafel zaten. Nu liggen de verkiezingen meer dan drie weken achter ons en is er in feite nog niets besproken, klaagt de VVD-lijsttrekker.

In 2010 was de VVD de grootste partij en trok toen de kar in de coalitievorming. In 2014 werd D66 de grootste partij en voert nu de leiding in de coalitie met Han Polman als 'verkenner'.

Polman adviseerde een coalitie bestaande uit D66, VVD, CDA, PvdA, Bosch Belang en Rosmalens Belang.

bron: bd.nl

Zes politieke partijen voor zes wethouders

Han Polman bracht zijn advies tijdens een bijeenkomst in de raadzaal op woensdag 3 december. De informateur raadde D66, VVD, CDA, PvdA, Bosch Belang en Rosmalens Belang om samen te werken aan een coalitie.

Polman voerde de afgelopen tijd verkennende gesprekken met de tien partijen die zitting hebben in de gemeenteraad. Uit die gesprekken kwamen die zes partijen als beste optie naar boven.

Bij elkaar opgeteld hebben de zes partijen een ruime meerderheid van 29 zetels van de 39. Een stevige coalitie wordt door iedereen wenselijk geacht gezien de grote opgaves waar Den Bosch voor staat.

bron: bd.nl

Bossche coalitie moet voor Kerst rond zijn

Vlnr: Hoskam, Kagie, Van Olden, Van Son, Hernández

Jan Hoskam van de VVD en John van Son van Rosmalens Belang willen dat de vorming van een coalitie vóór de Kerst is afgerond. Beiden denken dat ze spoedig door informateur Han Polman worden uitgenodigd voor verkennende gesprekken.

Zowel Hoskam als Van Son willen tempo maken met die coalitie om zo snel aan de slag te kunnen. Snelheid is belangrijk in de kortstondige wereld van de lokale politiek en daarom benadrukken de twee lijsttrekkers de urgentie van zo'n te vormen coalitie.

Han Polman is door D66, de winnaar van de Bossche gemeenteraadsverkiezingen, aangetrokken als informateur voor een coalitie. De winnaar van de verkiezingen neemt het voortouw in de vorming van een coalitie.

bron: bd.nl

Sinterklaaswens directeuren woningcorporaties

Eén wethouder voor wonen, zorg en welzijn in Den Bosch. Dat is de Sinterklaaswens van de directeuren van de Bossche woningcorporaties Zayaz, BrabantWonen en Kleine Meierij. Dat schreven zij in een open brief in het Brabants Dagblad van zaterdag 29 november 2014.

De drie directeuren verzoeken de politieke partijen die een nieuwe coalitie gaan vormen om een betere verhouding te scheppen tussen gemeente, zorginstellingen, woningcorporaties en burgers. Een wethouder met de portefeuille wonen, zorg en welzijn zou hier leiding aan kunnen geven.

Mensen blijven langer zelfstandig wonen en er is meer zorg en ondersteuning aan huis nodig, schrijven de drie directeuren onder meer. Zij zijn bang dat meer burgers in de stad afglijden in armoede.

bron: bd.nl

Hommeles binnen Bosch Belang

Paul van der Krabben

Het is hommeles binnen Raadsgroepering Bosch Belang. De zo hecht geachte samenwerking van drie Bossche partijen: Bosch Belang, Stadspartij Knillis en Leefbaar 's-Hertogenbosch en Rosmalen is brozer dan verwacht. Knillis is ontevreden over het verloop van de verkiezingscampagne.

Knillis verwijt Bosch Belang te weinig oog te hebben voor de belangen van Knillis en Leefbaar. Bosch Belang heeft zich verkeken op het cultuurverschil tussen de drie partijen en deed te weinig om om die verschillen op één lijn te krijgen volgens Coen Free van Knillis.

Het begon allemaal zo mooi op 5 januari bij de nieuwjaarsreceptie die door de partijen gezamenlijk werd gevierd. Paul van der Krabben van Bosch Belang kondigde toen aan dat de drie partijen de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 ingaan met één gezamenlijke lijst onder de naam Raadsgroepering Bosch Belang.

Samenwerking is het sleutelwoord, waren de gevleugelde woorden van Van der Krabben. Nog geen jaar later en na de verkiezingen is het moeilijker dan gedacht de partijen aaneen te smeden.

bron: bd.nl

Han Polman informateur Bossche politiek

Han Polman

Han Polman is aangewezen als de informateur die namens D66 de coalitie-onderhandelingen met de Bossche politiek gaat voeren. Als grootste partij in Den Bosch neemt D66 het voortouw om tot een nieuwe coalitie te komen.

Han Polman is sinds maart 2013 Commissaris van de Koning in de provincie Zeeland. Hij volgde Karla Peijs op. Daarvoor was Polman burgemeester in Bergen op Zoom. Wanneer hij de eerste gesprekken gaat voeren, is niet bekend.

In de verkiezingen van afgelopen woensdag 19 november werd D66 de grootste partij van Den Bosch. De grootste partij neemt de leiding in de coalitie-onderhandelingen.

bron: bd.nl
foto: Wikimedia Commons

D66 leidt coalitie onderhandelingen

D66 kwam in Den Bosch als grote winnaar uit de gemeenteraadsverkiezingen. De partij heeft nu vijf zetels, net als VVD, CDA, Bosch Belang en Rosmalens Belang. Omdat D66 de meeste stemmen kreeg (6427), gaat het de coalitie onderhandelingen leiden.

De bouw van een nieuw theater in het Paleiskwartier is een belangrijk verkiezingsitem voor D66, maar zal geen breekpunt zijn voor die onderhandelingen. Dat zei Jan Smit, lijsttrekker van D66.

bron: bd.nl

Opkomstpercentage historisch laag

Het opkomstpercentage van Bossche kiezers was historisch laag bij de laatste herindeling verkiezingen. Het nieuwe dieptepunt was 40,5 procent. Het stembureau in de stadsbieb kende de hoogste opkomst (76,65%) en stembureau 26 bij BrabantWonen aan de Graafseweg de laagste: 18,05%.

Van de 120.066 Bossche stemgerechtigden kwam er maar 48.567 opdagen. Nieuwkomer de Bossche Volkspartij (BVP) van Nol Roos scoorde het beste in de Aawijk en Graafsewijk. Rosmalens Belang deed het uiteraard goed in Rosmalen.

bron: bd.nl

Uitslag verkiezingen, D66 grote winnaar

Jan Smit D66

D66 is de grootste partij geworden van Den Bosch. De partij heeft nu vijf zetels in de gemeenteraad net als de VVD, CDA, Bosch Belang en Rosmalens Belang.

 • D66 vijf zetels: 6247 stemmen
 • VVD vijf zetels: 5991 stemmen
 • CDA vijf zetels: 5585 stemmen
 • Bosch Belang vijf zetels: 5397 stemmen
 • Rosmalens Belang vijf zetels: 5999 stemmen
 • PvdA gaat van vijf naar vier zetels: 4100 stemmen
 • GroenLinks verliest twee zetels; van vijf naar drie
 • BVP van Nol Roos krijgt drie zetels: 4269 stemmen 
 • OPA van Adriana Hernández staat op nul
 • SP blijft gelijk met drie zetels
 • De Bossche Groenen behaalden een zetel

Het is opvallend dat nieuwkomer BVP van Nol Roos meer stemmen heeft gekregen dan de PvdA en maar drie zetels krijgt, terwijl de PvdA er nu vier heeft. Dat is politiek-technisch te verklaren door de lijstverbinding van de PvdA met GroenLinks. Dat kan een restzetel opleveren. In Oss zijn die twee partijen ook zo'n verbintenis aangegaan.

Adriana Hernández van OPA hoopt ook op een restzetel. Vrijdag wordt de definitieve uitslag bekendgemaakt.

bron: bd.nl

Uitslagen verkiezingen op projectiescherm

Adriana Hernández (OPA) met Henk Krol (50PLUS

De voorlopige uitslagen van de verkiezingen in Den Bosch mogen niet worden gefotografeerd volgens de regels van de Kieswet. Dat meldde de gemeente als antwoord op vragen van de nieuwe lokale partijen OPA en BVP.

Die twee partijen wilden extra controle hebben op de uitslagen, maar die vlieger gaat niet op. Als alternatief gaat de gemeente in het stadhuis de uitslagen op een scherm projecteren. Adriana Hernández kan daarmee leven. Wat Nol Roos van de BVP daarvan vindt, is tot nu toe niet bekend.

bron: bd.nl

Verkiezingsdebat saai en visieloos

Nol Roos BVP

Het langverwachte verkiezingsdebat in de Verkadefabriek van alle politieke partijen in Den Bosch was saai en mondde uit in oeverloos geklets. Dat had alles te maken met de deelnemers aan het debat en de onderwerpkeuze van de organisatie.

De elf deelnemers wilden maar niet vlammen en bleven steken in voorspelbare algemeenheden die iedereen al eens gehoord heeft. Daarnaast waren de onderwerpen van een bedroevend niveau.

Het ging bijvoorbeeld over de toekomst van de stad, een onderwerp waar iedere politicus kan weg mijmeren in vage visioenen. Een heikel onderwerp als de Bartenbrug werd gemeden, terwijl juist daar de bestuurlijke onmacht van Bossche politici en ambtenarij pijnlijk naar voren is gekomen.

Het werd slechts één keer leuk toen het ging om het nieuwe theater. Nol Roos van de Bossche Volkspartij (BVP) maakte zich boos om de kosten van dat nieuwe theater. Jeroen Wyers van de PvdA verweet Roos dat hij Den Bosch verwisselde met een dorp terwijl het de hoofdstad is van Noord-Brabant.

Het publiek werd wanhopig van al dat zoutloos geklets dat maar niet los wilde komen. Zelfs niet toen het ging over de bezuinigingen in de zorg, toch geen klein en makkelijk onderwerp. Zwevende kiezers in het publiek riepen dat ze nog steeds niet wisten op welke partij ze zouden stemmen.

Al met al een zeer teleurstellend debat met een onderwerpkeuze die te algemeen was. Een theatermaker typeerde na afloop van het debat nog elke deelnemer. Zijn conclusie: een echte politicus zit er niet tussen.

bron: omroepbrabant.nl

Politieke leiders bij Bossche verkiezingen

De politieke partijen voerden zaterdag 15 november campagnes op diverse plekken in Den Bosch. In aanloop tot die verkiezingen op woensdag 19 november kwamen verscheidene politieke leiders naar Den Bosch om hun kandidaten te ondersteunen.

Zo was fractie-voorzitter Henk Krol van 50PLUS aanwezig bij de stand van Ouderen Politiek Actief (OPA) op het Kerkplein in het centrum van Den Bosch. 50PLUS doet weliswaar niet mee aan de Bossche verkiezingen, maar de partij ondersteunt lokale partijen die opkomen voor senioren.

Het Kerkplein was ook de locatie waar de VVD samenkwam om rond 15.30 hun politieke leider, premier Mark Rutte, te ontvangen. Rutte was een echte publiekstrekker. Hij ontmoette op het plein niet alleen mede- maar ook tegenstanders.

Emile Roemer van de SP was te vinden in de Arena dat voor de gelegenheid was omgetoverd tot een minitheater dat de naam Solidariteit droeg. Vice-premier Lodewijk Asscher van de PvdA ging naar dienstenwinkel Copernikkel in de wijk Boschveld voor een werkbezoek.

Bram Ojik van GroenLinks kwam rond 16.30 aan in Den Bosch nadat hij eerst in Oss was geweest. In Oss worden net zoals in Den Bosch verlate verkiezingen voor de gemeenteraad gehouden vanwege de gemeentelijke herindelingen. Ojik ging daarna naar de wijk Boschveld.

Alexander Pechtold van D66 ging ook eerst naar Oss ter ondersteuning van de verkiezingscampagne van zijn partijgenoten. Rond 15.00 uur arriveerde hij in Den Bosch om flyers rond te delen.

Ojik en Roemer komen ook naar Den Bosch

Bram van Ojik
Emile Roemer

Bram van Ojik van GroenLinks en Emile Roemer van de SP zullen zaterdag 15 november ook naar Den Bosch komen. Zij gaan hun Bossche partijleden bijstaan in hun verkiezingscampagne voor de gemeenteraad.

Zij zijn niet de enige partijkopstukken die op 15 november in de straten en pleinen van Den Bosch acte de présence geven. Eerder gaven Lodewijk Asscher van de PvdA en Mark Rutte van de VVd aan naar Den Bosch te komen. Spoedig daarna kondigde Alexander Pechtold aan Jan Smit van D66 te willen ondersteunen.

De Bossche gemeenteraadsverkiezingen worden op deze manier groter gemaakt dan ze in wezen is, namelijk gewoon verkiezingen op lokaal niveau. Het lijkt wel of al deze kopstukken in de Bossche verkiezingen een testcase zien voor de Provinciale statenverkiezingen van 18 maart 2015.

Het CDA komt vrijdag 14 november al in Den Bosch in de persoon van Ruth Peetoom, de landelijke voorzitter van het CDA. Maar het zou zo maar kunnen dat Sybrand van Haersma Buma niet wil ontbreken op dit samenzijn van politieke kopstukken. De enige die er dan niet zal zijn, is Geert Wilders van de PVV. Die partij is niet actief in Den Bosch.

bron: bd.nl
foto's: Wikimedia Commons

Gedenk de Bartenbrug bij het stemmen

Welke rol de Bartenbrug zal spelen bij de aanstaande verkiezingen in Den Bosch voor de gemeenteraad, is niet echt duidelijk. Wat wel zeker is, is dat omwonenden van de Bartenbrug en vooral de winkeliers aan de Hinthamereinde het mee zullen nemen in het stemhok.

De toestanden rond de Bartenbrug zouden hilarisch zijn ware het niet dat het zoveel geld extra heeft gekost en zal kosten. De bestuurlijke onmacht en de stroperigheid van de Bossche ambtenarij zal het stemgedrag beïnvloeden. De oproep van deze slijter (zie foto) is niet voor niets.

Dames en heren politici, u bent gewaarschuwd. Op woensdag 19 november wordt u gewogen en geschikt of ongeschikt bevonden.

Rutte, Asscher en Pechtold naar Den Bosch

Zowel premier Mark Rutte (VVD) als vice-premier Lodewijk Asscher (PvdA) komen zaterdag 15 november naar Den Bosch vanwege de gemeenteraadsverkiezingen. Beiden ondersteunen de Bossche lijsttrekker van hun partij in zijn campagne.

Voor de VVD is dat Jan Hoskam en bij de PvdA is dat Jeroen Wyers; beide mannen zijn ook wethouder van Den Bosch. Mark Rutte zal om 15.30 op het Kerkplein verschijnen. Lodewijk Asscher gaat de wijk Boschveld in en gaat daar naar de dienstenwinkel Copernikkel rond 12.00 uur.

Tweede Kamer fractie-voorzitter van D66. Alexander Pechtold, zal ook zaterdag in Den Bosch aanwezig zijn om de lokale D66 lijsttrekker Jan Smit bij te staan. Pechtold zal met de kandidaten van zijn partij in de binnenstad van Den Bosch stemmen proberen te trekken.

bron: bd.nl
foto's: Wikimedia Commons

Heeft iedereen al zijn stempas gekregen?

Heb jij al een stempas? Die vraag werd afgelopen weken vaak gesteld in Den Bosch. Maar bij de meesten is de stempas nu echt op de deurmat gevallen. Volgende week woensdag 19 november gaan stemgerechtigden in Den Bosch kiezen voor gemeenteraad.

Er zijn precies 119.982 stemgerechtigde mensen in Den Bosch. Dat is inclusief Nuland en Vinkel die per 1 januari 2015 bij de gemeente Den Bosch worden gevoegd na de herindeling van de gemeente Maasdonk.

Dat is tevens de reden voor die verlate verkiezingen. Ook in Oss zal worden gestemd want Geffen, ook een deelgemeente van Maasdonk, zal na 1 januari voortaan bij Oss horen. Maasdonk wordt dan als gemeente opgeheven.

Naast de stempas is ook een brief van burgemeester Rombouts bijgevoegd met de oproep om toch vooral gebruik te maken van je stemrecht. De brief begint aldus: "Ik hoop dat u, uw stem niet verloren laat gaan!"

bron: bd.nl

Debat stedelijke ontwikkeling Den Bosch

Het Bossche Architectuur Initiatief (BAI) organiseerde maandagavond  in de Verkadefabriek een debat over de stedelijke ontwikkeling van Den Bosch. Er werden negen onderwerpen behandeld met steeds wisselende voor- en tegenstanders.

Twee onderwerpen verdeelden de Bossche politici in behoorlijke mate namelijk de eventuele herbouw van de Pickenpoort op het Heetmanplein en de locatie van het nieuwe theater.

Tegenstanders van de herbouw van de Pickenpoort - D66, PvdA, GroenLinks, Bossche Groenen -  willen voorkomen dat Den Bosch een tweede Efteling wordt. De voorstanders wezen op het cultureel-historisch belang van die poort als onderdeel van de Bossche vestingwerken.

De nieuwe locatie van het theater verdeelde de partijen misschien nog meer. Voorstanders bepleitten dat een nieuw theater giga produkties zoals musicals aan moet kunnen. De meest geschikte locatie vinden zij daarom het Paleiskwartier, omdat zo'n theater groter moet worden dan het huidige. In het Paleiskwartier is er de ruimte en zal het theater beter bereikbaar zijn. 

Tegenstanders van dat plan willen het nieuwe theater laten verrijzen in de oude binnenstad, dus weer aan de Parade of net aan de rand van de binnenstad in de wijk Kop van 't Zand.