Serc

Extra avond ingelast over azc Autotron

Wethouder Eric Logister (D66) deed donderdagavond 27 augustus de toezegging om volgende week een extra informatie-vergadering voor de raadsfracties in te lassen. De fracties worden dan geïnformeerd over de komst van een tijdelijk asielzoekerscentrum (azc) op het terrein van de Autotron in Rosmalen.

Dat nieuws werd woensdag 26 augustus via het Brabants Dagblad bekendgemaakt. De gemeente Den Bosch meldde meteen daarna dat woensdag 2 september een beslissing gemaakt wordt over zo'n tijdelijk azc. Het lijkt echter een gelopen race.

De Bossche Volkspartij (BVP) vroeg donderdag 26 augustus om een extra raadsvergadering, maar daar was weinig animo voor bij de andere fracties. De BVP wilde de vergadering zo snel mogelijk inlassen omdat de gemeenteraad pas op 22 september bijeenkomt na het zomerreces.

De BVP is sowieso gekant tegen de komst van een azc in Den Bosch. Fractieleider Nol Roos riep eerder op om de plannen voor een azc af te blazen. Er zou geen zicht zijn over de werkelijke aantallen vluchtelingen.

De BVP vreest dat het voorgenomen maximum van achthonderd asielzoekers voor een azc op lange termijn ver zal worden overschreden gezien de enorme toeloop van vluchtelingen naar West-Europa.

Pas als Den Bosch verplicht wordt gesteld asielzoekers op te nemen, moet de gemeente volgens Roos de plannen weer oppakken.

bron: bd.nl