Serc

Bisschop Hurkmans neemt ontslag

Bisschop Antoon Hurkmans van het bisdom 's-Hertogenbosch

Bisschop Hurkmans verlaat het bisdom van Den Bosch. In een open brief van zaterdag 12 september staat dat hij afgelopen juni paus Franciscus toestemming heeft gevraagd om ontslag te nemen.

De paus heeft de bisschop daarvoor toestemming gegeven. De bisschop legt om gezondheidsredenen zijn kerkelijke functie neer. Sinds medio 2014 gaat het niet goed met de bisschop. Zijn herstel acht hij ook niet voldoende om weer volop aan het werk te gaan.

Hurkmans zei dat het geen makkelijke stap was. Liever was hij tot zijn 75-ste aangebleven. Hij blijft bisschop totdat vanuit Rome een nieuwe bisschop is benoemd. Daarna keert hij terug naar zijn geboortedorp Someren.

In de brief schrijft Hurkmans dat hij leiding blijft geven in het bisdom, maar de werkelijk uitvoering in handen legt van hulpbisschop Rob Mutsaerts en vicaris Ron van den Hout. Ook de andere stafleden zullen bisschoppelijke taken waarnemen.

Hurkmans werd op 29 augustus 1998 in de Sint-Jan tot bisschop benoemd. Hij is de zestiende bisschop van het bisdom Den Bosch.

Hurkmans' optreden was niet onomstreden. Bij zijn aantreden gaf hij aan dat hij een aantal zaken zou terugdraaien en de kerkelijke leer strakker zou uitvoeren. Zo wilde hij bij uitvaarten weer gewijde muziek en geen cd's van Frans Bauer laten afspelen. Hij gaf priesters zijn steun als zij overledenen na euthanasie een heilige mis onthielden. 

Hurkmans kwam de laatste tijd regelmatig in het nieuws nadat er veel kritiek losbarstte over brieven die hij had geschreven naar een man die oud-bisschop Jan Bluyssen betichtte van seksueel misbruik.

Hurkmans zou in die brieven die man hebben gesteund terwijl hij volgens criticasters eerder loyaal had moeten zijn tegenover de overleden Bluyssen die zich niet meer kon verdedigen.

bron: bd.nl