Serc

Budget PGB verlengt tot zomer 2016

Martin van Rijn

De gemeente Den Bosch heeft besloten niet in te gaan op de wens van staatssecretaris Martin Van Rijn van Volksgezondheid om vóór 1 oktober 2015 alle ingezetenen die gebruikmaken van het Persoonsgebonden Budget (PGB) te beoordelen. De PGB’s worden gewoon verlengd tot 1 juli 2016. Die wettelijke mogelijkheid heeft het college.

In Den Bosch krijgen ruim dertienhondeerd mensen een persoonsgebonden budget (PGB). Achthonderd van hen hebben recht op zorg tot 1 januari 2016. De gemeente is verantwoordelijk om voor deze groep mensen opnieuw hun budget te beoordelen.

De staatssecretaris wil dat deze informatie vóór 1 oktober bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) bekend is. Het college heeft  woensdag 2 september besloten daar niet op in te gaan.  

Het college wil nieuwe onrust bij mensen met een PGB voorkomen. Zij hebben het afgelopen jaar veel last gehad van de problemen bij de SVB. Die zijn weliswaar grotendeels opgelost maar toch blijkt uit de praktijk dat PGB-houders nog steeds knelpunten ervaren. Met dit besluit zet de gemeente het belang van de PGB-houders voorop. 

PGB-houders waarvan hun budget beoordeeld moet worden, krijgen in september bericht van de gemeente. In dat besluit staat dat de PGB-rechten met een half jaar verlengd zijn tot uiterlijk 1 juli 2016.

Die informatie geeft de gemeente in september 2015 ook door aan de SVB. Om de huidige situatie te beoordelen, gaat de gemeente gesprekken voeren. Dat gebeurt tussen 1 januari en 1 juli 2016.  

De SVB is verantwoordelijk voor de uitbetaling van de PGB’s. Inwoners met een PGB voor Wmo of Jeugdhulp kregen het geld altijd op hun eigen rekening. Dat is sinds 1 januari 2015 niet meer zo. De SVB is verantwoordelijk voor het PGB en betaalt de vergoeding uit aan de zorgverleners.

Deze nieuwe manier van werken verloopt bij de SVB nog niet goed. De gemeente Den Bosch heeft in het voorjaar onderzocht welke problemen deze overgang heeft voor de PGB-houders. Samen met de SVB zijn bijeenkomsten voor PGB-houders georganiseerd.

Daaruit kwamen verschillende suggesties om het systeem eenvoudiger en gebruiksvriendelijker te maken. De komende maanden gaat de gemeente dit samen met de SVB bereiken. 

bron: s-hertogenbosch.nl
foto: Wikimedia Commons