Serc

Archief Bestuur en Politiek

Burgemeester Rombouts waarschuwt vandalen

Burgemeester Rombouts waarschuwt Bosschenaren die zich de afgelopen jaren tijdens Oud en Nieuw hebben misdragen. Het is niet de eerste keer dat de burgemeester van Den Bosch deze vandalen op voorhand een brief stuurt.

In de brief staat dat aangerichte schade op hen zal worden verhaald. Op deze manier wil Rombouts rottigheid zoveel mogelijk inperken. Blijkbaar met succes want de schade bij de laatste jaarwisseling bedroeg 37.000,00 euro. In de jaarwisseling 2012-2013 bedroeg de schade 65.000,00 euro.

bron: bd.nl

Kritische vragen kandidatuur Rombouts

Cécile Visscher SP

De kandidatuur van burgemeester Rombouts als senator van de Eerste Kamer roept kritische vragen op bij leden van de Bossche gemeenteraad. Paul van der Krabben van Bosch Belang en vooral Cécile Visscher van de SP zien beren op de weg als deze kandidatuur werkelijkheid wordt.

Rombouts staat nummer vijf op de lijst van het CDA en zal zeker in de Eerste Kamer belanden. Van der Krabben wil dat de burgemeester echt tijd overhoudt voor de gemeente. Ook zal Rombouts enige nevenfuncties moeten schrappen, vindt de lijsttrekker van Bosch Belang.

Cécile Visscher heeft helemaal haar bedenkingen en ziet niet hoe Rombouts die twee functies naar behoren kan invullen, laat staan fysiek aanwezig zijn. Want de Eerste Kamer vergadert altijd op een dinsdag en dat doet de Bossche gemeenteraad ook. Visscher heeft sowieso grote twijfels bij deze stap van de burgervader.

bron: bd.nl

Algehele actie tegen goederentreinverkeer

Alle partijen in de Bossche gemeenteraad dienen op 4 november dinsdagavond een motie in tegen de toename van het goederentreinverkeer. Deze algehele actie van de raad is een steun voor de drieduizend gezinnen die in Den Bosch langs het spoor wonen.

De raad eist dat het gemeentebestuur er alles aan is gelegen die toename te beperken en zeker transporten met gevaarlijke chemische stoffen. De verwachting is dat het aantal goederentreinen toeneemt van 16 nu tot 30 tot 86 in 2020. 

Het kabinet wil meer goederentreinen naar Duitsland laten rijden en tegelijkertijd de Brabantroute, het traject via Tilburg, Boxtel en Eindhoven, vrijstellen. Om die reden is gekozen voor de verbinding via Den Bosch.

bron: omroepbrabant.nl
foto: Wikimedia Commons

Gemeente ondersteunt Sinterklaas comités

De gemeente Den Bosch krijgt de laatste dagen veel vragen van scholen, verenigingen en kinderopvangcentra over de intocht van Sinterklaas. En vragen over het heikele onderwerp van Zwarte Piet. De gemeente ondersteunt alle besturen van Sinterklaas-comités bij de keuzes waar zij voor komen te staan.

Er speelt zich nu een juridische discussie af in Den Bosch. Bij de rechter ligt de vraag voor of bij de vergunningverlening het evenement door de gemeente ‘inhoudelijk’ getoetst had moeten worden op het eventueel krenken van specifieke groepen inwoners.

Die uitspraak wordt op 12 november verwacht. De gemeente bemoeit zich niet inhoudelijk op de vraag of Zwarte Piet gewenst is in de stad. Dat zijn keuzes die comités en particulieren zelf maken.

De meeste comités hebben wel aangegeven de afgelopen jaren enige elementen te hebben veranderd en toegevoegd aan de intocht en met name in de figuur van Zwarte Piet. Het wordt nooit meer zoals vroeger.

bron: s-hertogenbosch.nl

Lijst gemeenteraadsverkiezingen bekend

De lijst van partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 19 november in Den Bosch is vrijdagmiddag 10 oktober bekendgemaakt. Er zijn elf parijen die meedoen met in totaal 319 kandidaten voor de 39 raadszetels die te vergeven zijn.

Vinkel en Nuland doen ook mee aan deze verkiezingen vanwege de gemeentelijke herindeling van Den Bosch. Op 1 januari worden Vinkel en Nuland bij de gemeente Den Bosch gevoegd.

Verder zijn er ook verkiezingen voor de Ingezetenen van de afdeling Orthen en voor de Bestuursraad Empel-Meerwijk en Engelen-Bokhoven.

bron: bd.nl

Bossche politiek verdeeld over topsport

De Bossche fracties van GroenLinks en D66 zijn tegen enige subsidie van het betaald voetbal. Dat staat in hun verkiezingsprogramma. Wat ze in feite zeggen is dat FC Den Bosch in de toekomst zichzelf moet bedruipen.

GroenLinks is in haar partijprogramma zeer duidelijk over: 'Betaald voetbal en andere topsport moet zichzelf financieren'. D66 is wat omzichtiger in haar bewoordingen en stelt dat topsport mensen moet aanzetten tot meer beweging.

Het CDA uit Den Bosch staat welwillender tegenover de topsport. De diverse professionele clubs zoals FC Den Bosch, HC Den Bosch, turnclub Flik Flak en basketbalclub SPM Shoeters, The Dukes rugby kunnen op steun rekenen van het CDA.

Stadspartij Knillis is fervent voorstander van subsidie aan topsport. De professionele clubs zijn een duidelijke aanwinst en vormen in die hoedanigheid een promotie voor de stad Den Bosch.

bron: fcdbfans.nl

PvdA: Banen voor Bosschenaren

De PvdA-fractie van Den Bosch gaf zaterdagmiddag 20 september de aftrap naar de gemeenteraadsverkiezingen van 19 november. Op het Kerkplein presenteerde wethouder Jeroen Weyers ditmaal als lijsttrekker van de fractie het actieplan 'Banen voor Bosschenaren'.

Met dit plan wil de PvdA-fractie Bosschenaren meer perspectief bieden op werk. Weyers wist zich gesteund door de aanwezigheid van zijn partijleider, Diederik Samsom en EU-parlementariër en oud-vakbondsleider, Agnes Jongerius.

De late gemeenteraadsverkiezingen in Den Bosch zijn een gevolg van de herindeling van de gemeente Den Bosch. Per 1 januari 2015 komen Vinkel en Nuland bij Den Bosch.

Meer informatie over Banen voor Bosschenaren.
Morgen een video interview met Jeroen Wyers.

Den Bosch huurt extern advies in

De gemeente Den Bosch schakelt externe adviesbureaus in die haar ambtenaren ondersteunen op de extra taken die hen in 2015 wachten. Zaken als Zorg en Arbeid liggen volgend jaar op het bordje van de Nederlandse gemeenten.

Uit een enquête die het nieuwsprogramma Nieuwsuur hield onder Nederlandse gemeenten, blijkt dat Den Bosch in de top tien staat van gemeenten die het meest uitgeven aan zulke (dure) adviesbureaus. Het geld dat tot nu toe is uitgegeven, bedraagt 130.588 euro waarmee Den Bosch plaats acht inneemt. Daar blijft het echter niet bij.

De gemeente Den Bosch is van plan om nog voor het eind van het jaar 643.515 euro uit te geven aan extern advies. Den Bosch geeft daarmee van alle Brabantse steden het meeste geld uit aan deze zaken. Hier de lijst van gemeenten die extern advies inwinnen.

bron: omroepbrabant.nl

Helmus Boons weg bij Bossche Groenen

Helmus Boons is weg bij politieke partij Bossche Groenen. De reden van dit vertrek is dat Boons zich niet kan vinden in de toegewezen plek voor de verkiezingen van de gemeenteraad op 19 november.

Boons is teleurgesteld. Hij moet toekijken dat op de kandidatenlijst van de Bossche Groenen drie partijgenoten de hoogste plekken innemen. Na jaren van tomeloze inzet had hij beter verdient dan zo'n onverkiesbare plek, vindt hij.

Helmus Boons is bekend om zijn inzet voor het groen in Den Bosch en in het bijzonder voor bomen. Boons pleit ervoor om de aanwezigheid van bomen mee te nemen in de bouwplannen van de gemeente. Met bomen wordt nauwelijks rekening gehouden, is zijn ervaring.

bron: bd.nl

Geert Snijders stopt als wethouder

Wethouder Geert Snijders stopt als wethouder van Den Bosch na de gemeenteraadsverkiezingen in november dit jaar. Dit vertelde hij aan het Brabants Dagblad. Hij gaat zich de komende maanden volledig inzetten, maar houdt er echt mee op als het nieuwe college is aangesteld.

Snijders is nu wethouder Ruimtelijke Ordening en Zorg. Daarvoor was hij van 2006 tot 2010 wethouder van de PvdA. In 2011 trad hij weer aan als wethouder maar nu voor de locale partij Rosmalens Belang. Vanaf 2000 was Geert Snijders fractievoorzitter en gemeenteraadslid bij de PvdA. 

Of Snijders de politiek an sich verlaat, is niet bekend. Op de foto: Snijders opent in De Vliert de Bossche Battle in 2009.

bron: bd.nl

Slechte betaalmoraal gemeente Den Bosch

De gemeente van Den Bosch moet openstaande rekeningen sneller gaan betalen. Dat gaat een speerpunt worden voor wethouder Jan Hoskam van economische zaken als het aan D66-fractievoorzitter Jan Smit ligt. 

Uit een onderzoek van de Nationale Ombudsman blijkt dat meer dan de helft van de Nederlandse gemeenten te laat is met het betalen van rekeningen. Smit vindt dat juist de overheid het goede voorbeeld moet geven en zich dient te houden aan de wettelijke betalingstermijn van dertig dagen. Anders komen ondernemers onnodig in de problemen.

De conclusies van het onderzoek komen overeen met een eerdere analyse van werkgeversorganisatie MKB Nederland. Daaruit bleek dat de gemeente Den Bosch een slechter betalingsgedrag vertoont dan andere gemeenten. Vorig jaar kostte het de gemeente zelfs meer tijd om rekeningen te betalen.

Het te laat betalen van rekeningen heeft grote gevolgen voor de werkgelegenheid. Als een ondernemer niet betaald krijgt, is dat slecht voor de lokale economie, remt de economische groei en daardoor nemen bedrijven minder mensen aan. 

Overheden zouden niet de traagste, maar de snelste betalers moeten worden. In onze gemeente moet de betaalmoraal van de overheid dan ook meer prioriteit krijgen, vindt Smit.

bron: shertogenbosch.d66.nl

Kandidatenlijst VVD gehusseld

De voorlopige kandidatenlijst van de Bossche VVD-fractie voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 november is flink door elkaar gehusseld. Veel VVD-ers waren ook niet blij met die lijst en dat leidde tot veel interne onvrede. In een druk bezocht ledenvergadering in Hotel Central in Den Bosch werd flink geschoven met ontevreden kandidaten.

Kandidaten van buiten de top-tien stegen met stip zoals André Rotman en Henry Liebregts. Liebregts kwam op nummer 4 en Rotman op nummer 7 van de lijst. Ook de Maasdonkse wethouder Jeanne Moon van Partij Maasdonk steeg flink: van 15 naar 5. Nieuwkomer Robert Janssen staat op 6.

Dit gehussel was ten nadele van de zittende raadsleden Nicole Vermolen (van 4 naar 11) en Patrick Molle (van 8 naar 15). De top-drie blijft echter ongewijzigd. Op nummer 1 staat Jan Hoskam, gevolgd door Ralph Geers op 2 en op 3 staat Gerdien de Wal.

bron: bd.nl

Hasnaoui blijft bij PvdA

Raadslid Latif Hasnaoui blijft bij de Bossche PvdA-fractie. Vorige week dreigde hij nog de partij te verlaten omdat hij niet op de kandidatenlijst van de socialisten voorkomt voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 november.

Zijn aanblijven wilde Hasnaoui niet verder toelichten. 

bron: bd.nl

PvdA raadslid stapt mogelijk op

Politiek is een vijver vol ego's en als een ego niet krijgt waar hij meent recht op te hebben dan springt die ego uit de vijver. Dat lijkt het geval te zijn met PvdA raadslid Latif Hasnaoui. Hij is verbolgen dat hij niet voorkomt op de kandidatenlijst van zijn partij voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in Den Bosch op 19 november.

Hasnaoui kreeg het nieuws woensdag 19 juni te horen van het partijbestuur. Voorzitter Deniz Özkanli wil niet zeggen wat de reden is van het besluit om Hasnaoui niet te plaatsen op de lijst. Naar verluidt deed Hasnaoui niet veel en kwam hij zijn afspraken niet na.

bron: bd.nl
foto: s-hertogenbosch.nl

Lof voor sportvisie van gemeente

Bijna over de gehele linie krijgt de gemeente lof van de gemeenteraad voor haar sportvisie. Alleen Bosch Belang kan zich niet vinden in de aanpak van zwemaccomodaties in Den Bosch.

Bosch Belang had graag gezien dat er een nieuwe zwembad in de wijk West komt zoals dat in haar partijprogramma ook staat. De partij ijvert daar al jaren voor sinds in de jaren zeventig van de vorige eeuw in dat stadsdeel het zwembad van de Schutskamp dichtging.

Wethouder Huib van Olden van Sport zegt daarop dat in de sportvisie alleen staat dat uitbreidingen van bestaande accomodaties voordeliger zijn. Eventuele nieuwe voorzieningen zijn aan de nieuwe gemeenteraad die in november zal aantreden na de gemeenteraadsverkiezingen.

bron: bd.nl

16.998 voorkeurstemmen D66'er

De Bossche D66'er en gemeenteraadslid Mathijs van Miltenburg haalde bij de laatste verkiezing voor het Europarlement 16.998 voorkeurstemmen. Het is bijna zeker dat Van Miltenburg hiermee een zetel in dat parlement krijgt voor zijn partij.

In de gemeente Den Bosch kreeg deze bewoner van Empel ook een fors aantal stemmen. Wel 1929 voorkeurstemmen kwamen op zijn conto. Hij kreeg dit nieuws vrijdag 30 mei te horen van de Kiesraad die de definitieve uitslagen bekendmaakte. 

Door deze gang naar Brussel verlaat Van Miltenburg de lokale politiek. Hij wordt door commissielid Mike van der Geld opgevolgd.

bron: bd.nl

Rijzen kosten Paleisbrug de pan uit?

Er bestaan grote zorgen onder sommige Bossche politieke partijen over de kosten van de bouw van de Paleisbrug. Het zijn vooral de locale partijen zoals Bosch Belang en Knillis die zich afvragen of B & W de kosten beheersbaar houden en het liefst binnen het voorgenomen budget.

De Paleisbrug die het Paleiskwartier met de binnenstad en vice versa gaat verbinden, is begroot op 17,6 miljoen euro. Vierenhalf miljoen daarvan zijn op rekening van Den Bosch; de rest komt van Brussel, het rijk en de provincie. De locale partijen willen nu weten of er geen onverwachte kosten bijkomen voor Den Bosch.

De gemeente Den Bosch heeft nogal wat te stellen met de bruggen in haar stad. De heisa rondom de Bartenbrug is nog lang niet voorbij. Daarvan is de oorspronkelijke begroting ver overschreden en dat heeft zelfs geleid tot de val van een wethouder van Groenlinks. Zie het bericht hieronder.

bron: bd.nl

Advies over Agoraplan uitgesteld

Een meerderheid van de Bossche fracties wil zich nog intern beraden over de plannen van de Agora op het voormalig GZG (Groot Ziekengasthuis) terrein. Agora moet een trekker worden op informatief, educatief en commercieel opzicht voor de binnenstad van Den Bosch.

Gekeken moet worden naar de aanname van het aantal bezoekers en gebruikerskosten. Daarom willen VVD, CDA, GroenLinks en Rosmalens Belang nog even ruggespraak houden in ieders fractie en hebben hun advies over de Agora even uitgesteld.

In de Agora is de huisvesting gepland van de Stadsbibliotheek, het Stadsarchief en een aantal commerciële bedrijven.

bron: bd.nl

Nieuw bestuur GroenLinks

De Bossche afdeling van Groen Links gaat een grote opruiming houden na de crisis die het de afgelopen tijd heeft doorgemaakt. Eén van de eerste maatregelen is het aanwijzen van nieuwe bestuursleden. Dit werd donderdagavond tijdens een vergadering bekendgemaakt.

Het bestuur treedt op twee leden na terug. Zo wordt de weg vrijgemaakt voor een nieuw bestuur. Ook in de fractie van GroenLinks gaan mensen weg zoals Peter van Doremalen. Hij wordt door velen in de partij gezien als hoofdverantwoordelijke van de crisis waarin de partij vorig jaar in is beland.

bron: bd.nl

Aanpak GZG speerpunt VVD

GZG

Ralph Geers, fractievoorzitter van de Bossche VVD, vindt de aanpak van het GZG (Groot Ziekengasthuis) een speerpunt voor het beleid van de VVD in Den Bosch. Hij ziet met lede ogen aan hoe het terrein en het gebouw van het voormalig ziekenhuis verpaupert.

Geers zei dit in de druk bezochte nieuwjaarsreceptie van de VVD-fractie. Er moet niet telkens nee blijven worden gezegd tegen kansen voor het GZG ook al staan die haaks ten opzichte van de oorspronkelijke plannen. 

bron: bd.nl

Samengaan 3 Bossche partijen

Knillispoort

Raadslid Paul van der Krabben kondigde tijdens de nieuwjaarsreceptie van Bosch Belang dat in de verkiezingen voor de gemeenteraad van november dit jaar, zijn partij samengaat met Stadspartij Knillis en Leefbaar 's-Hertogenbosch en Rosmalen. De receptie werd gehouden in de Knillispoort in Den Bosch.

Dit samengaan werd al enige tijd geleden aangekondigd maar wordt nu eindelijk gerealiseerd. De drie lokale partijen blijven weliswaar zelfstandig maar zijn één lijst als het gaat om de verkiezingen en één fractie na die verkiezingen onder de naam Raadsgroepering Bosch Belang.

De partijen willen zich inzetten voor een socialer Den Bosch en wil de strijd aanbinden tegen de voortschrijdende armoede onder Bosschenaren en de werkeloosheid die ongeveer 7000 Bosschenaren heeft getroffen.

bron: bd.nl

D'66 Den Boch kiest Jan Smit

Fractievoorzitter Jan Smit is door de leden van D’66 Den Bosch gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van november 2014.

Roel van der Poort die Smit had uitgedaagd voor een lijsttrekkersdebat, werd het dus niet. Dat debat had 18 november plaats. Driekwart van de leden kozen voor Smit, de rest voor Van der Poort. De leden van D66 afdeling Den Bosch hadden tot 15 december een maand de tijd om op hun favoriete kandidaat te stemmen. .

D66 is hiermee de eerste van de huidige partijen in de gemeenteraad waarvan de lijsttrekker gekozen is. De gemeenteraadsverkiezingen vinden i.v.m. de herindeling met Maasdonk niet in maart plaats, maar op 19 november 2014.

bron: d66shertogenbosch.nl

Vragen over lege Raadskelder

De Bossche VVD-fractie heeft vragen aan B&W gesteld over de leegstand van de Raadskelder. Die staat al lang leeg. In januari 2013 antwoordde B&W op vragen van de VVD dat er acht gegadigden zijn en dat er snel een keuze gemaakt gaat worden. 

Uit een artikel in het Brabants Dagblad bleek echter dat de Raadskelder nog steeds leegstaat en er op korte termijn blijkbaar ook geen verhuur gaat plaatsvinden. Verder schijnt er sprake te zijn van verwaarlozing en kapitaalvernietiging. Een snelle beslissing is gewenst, zeker in deze economische tijden. 

Er is nogal wat leegstand in de stad (de Vughterstraat bijvoorbeeld) en als er inderdaad acht initiatiefnemers zijn om één van de leegstaande panden op te vullen, dan is voortvarendheid door de gemeente in deze zaak meer dan gewenst. De VVD hoopt dat de Raadskelder zo snel mogelijk een goede invulling zal krijgen.

Zorgen over geld Culturele Hoofdstad 2018

Zorgen over het geld van Culturele Hoofdstad 2018 leiden er nu toe dat met de nodige reserve gekeken moet worden naar de organisatie en het imago van Jeroen Bosch 500 (JB500). Dat vindt althans Ralph Geers, fractievoorzitter van de Bossche VVD. 

Begin deze maand werd bekend gemaakt dat Leeuwarden zich in 2018 Culturele Hoofdstad mag noemen en niet Eindhoven|Brabant of Maastricht. Het belangrijkste criterium was dat er in Leeuwarden groter draagvlak bestaat voor het evenement.

Geers vindt het daarom ook verbazingwekkend dat directeur Martijn Sanders van Culturele Hoofdstad Brabant|Eindhoven na de uitreiking zei niet wist dat dat criterium zo belangrijk was. Namens de VVD vindt Geers dat draagvlak een basisprincipe is als een project gemeenschapsgeld ontvangt.

Daarom uit hij nu zijn zorgen over het komende grote culturele project namelijk JB500. Heeft de organisatie zich ook gebogen over dat draagvlak of is er daar niet bij stil gestaan? Geers vindt dat bij uitstek een taak van het Bossche college om daar over te waken.

Daarnaast wil de VVD inzicht in de stand van zaken over de financiën van JB500 en wil de partij weten wat er gaat gebeuren met het geld dat nu voor Culturele Hoofdstad bestemd is.

Den Bosch gaat voor zegt Rombouts

Den Bosch gaat vóór, althans de gemeenteraad gaat voor de Eerste Kamer, zei burgemeester Rombouts. Hij is door het CDA op nummer vijf geplaatst op de voorlopige kandidatenlijst voor de Eerste Kamer.

Gezien die plek is het bijna zeker dat de burgervader van Den Bosch volgend jaar zitting zal nemen in de senaat. Dat zal bekend worden na de Provinciale Staten verkiezingen op 18 maart 2015.

Rombouts is 24/7 beschikbaar voor Den Bosch, ook als hij in Den Haag moet zijn. Hij blijft telefonisch in verbinding met de thuishaven. Toch zijn een aantal leden van de gemeenteraad niet blij met deze toekomstige dubbelfunctie van de burgemeester.

bron: bd.nl
foto: Wikimedia Coomons

Burgemeester Rombouts kandidaat Eerste Kamer

Burgemeester Ton Rombouts van Den Bosch is kandidaat van het CDA voor de Eerste Kamer. Via een brief liet de burgervader dat op woensdag 10 december weten.

Eigenlijk wilde Rombouts het nieuws dinsdag 9 december tijdens een vergadering van de gemeenteraad publiekelijk maken, maar het bericht van de voorzitter van het CDA, Ruth Peetoom, kwam te laat.

Rombouts staat op nummer vijf van de voorlopige kandidatenlijst van de christen democraten. Mocht hij kamerlid worden dan wil hij dat werk combineren met zijn ambt van burgemeester.

bron: bd.nl

Bossche partijen gaan voor Vughterpoort

De Bossche VVD-fractie, Bosch Belang, Leefbaar Den Bosch en Knillis willen onderzoeken of er opnieuw een stukje van de middeleeuwse stad kan worden herbouwd.
Na het historisch puthuis op de Markt - kosten vijf ton -  willen de partijen bekijken of een kopie van de Vughterpoort, of Pieckenpoort, kan worden gerealiseerd. Voor dat onderzoek kan volgens de partijen geld gehaald worden uit het budget van de vestingwerken. Daar zit nog zeven ton in.

De discussie of Den Bosch kiest voor herbouw van een historisch gebouw of voor hedendaagse projecten laait weer op en is zeker niet alleen van vandaag.

De Vughterpoort op het Wilhelminaplein kan volgens de vier partijen deel gaan uitmaken van de Bossche vestingwerken. Herbouw van dit gebouw is volgens de partijen goed voor het toerisme en de werkgelegenheid.

De kosten van de bouw komen uit op enkele miljoenen euro's. Door de bouw te koppelen aan de vestingwerken zou geld vanuit het Rijk en Brussel kunnen komen. Althans, dat hopen de partijen die ijveren voor de historische optie.

De Vughterpoort of Pieckenpoort komt dan te staan op het Wilhelminaplein dat in het voorjaar 2014 na een intensieve renovatie en ombouw gereed is. Op het grote grasveld zou dan die historische poort kunnen verrijzen.

bron: omroepbrabant.nl

Den Bosch akkoord overname zorgtaken

Zowel het college van B & W als een ruim deel van de gemeenteraad van Den Bosch gaan akkoord met het overnemen van de zorgtaken van het Rijk per 1 januari 2015. Maar daarmee zijn de zorgen die beiden hebben nog niet weggenomen.

Vooral Jeugdzorg en WMO zijn een bron van zorg. In de extra raadsvergadering van donderdagavond 16 oktober werd die zorg duidelijk kenbaar gemaakt. Die extra vergadering was noodzakelijk, omdat het Rijk eist dat vóór 1 november een besluit moet zijn genomen over de overheveling van zorgtaken.

De lokale politieke partijen die in de oppositie zitten stemden tegen. Dat zijn Bosch Belang, Stadspartij Knillis en Leefbaar 's-Hertogenbosch en Rosmalen.

bron: bd.nl

Directeur stadsbedrijven overgeplaatst

En weer is er een kop gerold in de trieste klucht die de Bartenbrug heet. Nu is de directeur stadsbedrijven van de gemeente Den Bosch, Martin Nooijens, in feite uit zijn functie ontheven door hem over te plaatsen naar het project Sterk Erfgoed. 

Volgers van de Bossche politiek zien deze overplaatsing echter niet los van de vele fouten die onder leiding van Nooijens zijn gemaakt rondom de bouw van de Bartenbrug. Dat debacle heeft de gemeente tot nu toe vele miljoenen extra gekost. Het zicht of en wanneer de brug eindelijk af zal zijn, is helemaal achter de horizon verdwenen. 

De kosten rijzen inmiddels de pan uit. Het laatste nieuws is dat zo'n twee miljoen euro aan extra kosten erbij komen. De Bossche burgers en ondernemers weten het ook niet meer getuige de noodkreet van een eigenaar van een slijterij aan het Hinthamereinde (zie foto).

Voor meer achtergrondnieuws over de Bartenbrug en de malaise er om heen ga naar Archief Bartenbrug.

bron: bd.nl

Gemeenteraad onvoldoende geïnformeerd

De raadsleden van de stad Den Bosch zijn het beu om te wachten op een cultuuromslag bij het ambtelijk apparaat van de gemeente. Die lijkt er maar niet te komen. Het heeft er de schijn van dat ambtenaren niet doorhebben dat het echt anders moet.

Fractievoorzitter van de VVD, Ralph Geers, is het goed zat om te wachten op die cultuurverandering. Veel andere raadsleden tijdens de raadsvergadering Bestuurszaken op donderdagavond 25 september deelden die gevoelens.

Tijdens die vergadering werd het kritisch rapport van de Rekenkamercommissie besproken. Conclusie van dat rapport is dat zowel de ambtelijke organisatie als B & W de gemeenteraad onvoldoende inlicht. Op die manier kan de gemeenteraad zijn werk niet goed doen.

Eén van de onderwerpen die werd onderzocht door de Rekenkamercommissie, is de klucht rondom de bouw van de nieuwe Bartenbrug. De kosten van de nieuwbouw overschrijdt met vele miljoenen de oorspronkelijke begroting. Tot wanhoop van lokale ondernemers en winkeliers (zie foto).

bron: bd.nl

Landelijke steun voor PvdA-fracties

Diederik Samsom

De PvdA-fracties uit Oss en Den Bosch kregen afgelopen weekend landelijke steun voor de aftrap van de gemeenteraadsverkiezingen. Niemand minder dan hun partijleider, Diederik Samsom, kwam opdagen. Ook uit Brussel kwam er support in de persoon van Agnes Jongerius, oud-voorzitter van vakbond FNV.

De PvdA hecht een groot belang aan de komende verkiezingen op 19 november in deze twee grote Brabantse gemeenten. De partij doet het erg slecht in de peilingen en ziet deze verkiezingen als een toets.

Tijdens de Politieke Ledenraad in de Brabanthallen in Den Bosch kwam naar boven dat vele partijleden niet meer weten hoe zij de boodschap van de PvdA naar buiten moeten brengen.

De gemeenteraadsverkiezingen in Oss en Den Bosch zijn door de gemeentelijke herindelingen ruim een half jaar later dan de verkiezingen in de rest van de provincie.

Geen stadspark op terrein van GZG

De gemeenteraad van Den Bosch heeft in een debat op dinsdagavond 9 september besloten geen stadspark aan te willen leggen op het terrein van het GZG (Groot Ziekengasthuis). Wethouder Geert Snijders (Rosmalens Belang) van Ruimtelijke Ordening raadde het voorstel van Pieter van Doremalen van GroenLinks af.

Het voorstel van GroenLinks kreeg aan het eind van het debat alleen nog maar steun van de Bossche Groenen. Het ging om een stadspark van om en nabij anderhalve hectare. Het CDA wil slechts een tijdelijke stadspark op het terrein van het voormalig ziekenhuis.

bron: bd.nl

Bestuur Den Bosch niet communicatief

Het bestuur van Den Bosch - burgemeester en wethouders - wordt verweten niet genoeg communicatief te zijn als het gaat om belangrijke en dure projecten. Dat is de conclusie van de Rekenkamercommissie van de gemeente. De gemeenteraad kan zodoende geen goede besluiten nemen.

De communicatie in kwesties als in de inmiddels beruchte zaak van De Bartenbrug en andere zaken als de parkeergarage aan de Hekellaan en Centrumplan Rosmalen werd door de commissie onderzocht. Die communicatie verdient niet de schoonheidsprijs, is de conclusie.

Burgemeester en wethouders informeren de gemeenteraad vaak niet op eigen initiatief zoals de afspraak was en ook over het delen van geheime informatie bestaat onvrede bij de gemeenteraad. De commissie stelt dat er gewerkt moet worden aan verbetering van de cultuur binnen het gemeentehuis.

bron: omroepbrabant.nl

Zorgen over uitgaansgeweld in Den Bosch

Raadslid Jolanda Lensen-van den Wildenberg van Stadspartij Knillis maakt zich grote zorgen over het aanhoudende uitgaansgeweld in Den Bosch. Zij wil weten wat er achter al dit geweld schuilt en wie de daders zijn. 

Het lijkt wel of uitgaansgeweld eigen is aan Den Bosch, zegt het bezorgde raadslid. Het laatste incident, afgelopen weekend, waarbij zo'n honderd jongeren betrokken waren, is de aanleiding van haar vragen. De politie pakte acht jongeren op, allemaal Bosschenaren.

Lensen-van den Wildenberg wil zoveel mogelijk weten over die opgepakte jongeren. Wat drijft hen, hebben ze een baan, zitten ze nog op school, worden de ouders erbij betrokken? Of meer jeugdhulp effect heeft, is maar de vraag, net zoals hardere straffen. 

Het raadslid stelde ook al vragen in de zaak van de gewelddadige jongeren in Rosmalen en het geweld in en bij de tunnel aan de Klokkenlaan in Den Bosch. Zij wil voorkomen dat het geweld escaleert en uitmondt in geweld tegen hulpdiensten zoals ambulancepersoneel of brandweer. Afgelopen weekend keerde de grote groep jongeren zich massaal tegen de politie.

Het gemeentebestuur moet de vragen van Knillis, Leefbaar en Bosch Belang nog beantwoorden.

bron: omroepbrabant.nl

Schuldeisers zitten achter OPA-oprichter aan

De oprichter van de OPA partij, Dick Schouw, wordt door schuldeisers achterna gezeten voor vorderingen op zijn bedrijven en privé. Bosschenaar Dick Schouw ontkent niet dat er schulden zijn maar niet in die hoogte die advocatenbureau Van Zelm uit De Bilt zegt te willen vorderen.

Volgens Schouw gaat het om een bedrag van € 21.000,00. Advocatenkantoor Van Zelm komt uit op een bedrag van maar liefst € 60.000,00. Schouw vindt het vervelend dat dit nieuws zo breed wordt uitgemeten in de media en zegt zo snel mogelijk een oplossing te willen vinden.

bron: omroepbrabant.nl

Meer bevoegdheden dorps- en bestuursraden

De dorpsraden van Nuland en Vinkel en de bestuursraden van Engelen en Empel krijgen naar alle waarschijnlijkheid meer bevoegdheden. Als Nuland en Vinkel per 1 januari 2015 bij Den Bosch worden gevoegd, komen zaken als openbare ruimte toe aan de dorpsraden. De gemeente Maasdonk waartoe de twee dorpen nu nog bij horen, wordt per 1 januari opgeheven.

Dit concept is door het college van B & W van Den Bosch opgesteld en zal aan de nieuwe gemeenteraad worden voorgelegd als die na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 november 2014 zal aantreden. Mocht die nieuwe raad met deze plannen instemmen dan krijgen die dorps- en bestuursraden de verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte.

De voorzitters van de dorpsraden van Vinkel en Nuland zijn opgetogen over deze plannen en nemen die verantwoordelijkheid graag waar. In Engelen is de stemming wat behoudender, want daar vindt het bestuur dat hun adviezen teveel terzijde worden geschoven.

Rosmalen komt niet in deze plannen voor. Dat is te veel met Den Bosch vergroeid, vindt het college.

bron: bd.nl

Van Olden lijsttrekker CDA

Wethouder Huib van Olden gaat in Den Bosch de kar trekken voor het CDA bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in november van dit jaar. Hij werd woensdag 2 juli door zowel de leden als het bestuur voorgedragen.

Op nummer twee staat raadslid Marianne van der Sloot gevolgd door de huidige fractievoorzitter Ben Wagemaker. Op nummer vier staat Rini van de Ven, de CDA-fractievoorzitter van de gemeente Maasdonk. Deze gemeente wordt per 1 januari opgesplitst: Nuland en Vinkel bij Den Bosch, Geffen bij Oss.

Vandaar dat er in de gemeenten Oss en Den Bosch de gemeenteraadsverkiezingen later in het jaar worden gehouden in tegenstelling tot het overgrote deel van het land.

bron: bd.nl

Nieuwkomers en oude hap verkiezingen

De gemeenteraadsverkiezingen in Den Bosch op 19 november kent nieuwkomers en 'oude hap'. Dat verschilt bij iedere partij.

Bosch Belang telt weinig nieuwkomers. De nestor van deze lokale partij, Paul van der Krabben (69), is al sinds 1978 raadslid in Den Bosch. Hij wordt de lijsttrekker zoals eerder bekend. Ook de volgende vijf kandidaten zitten geruime tijd in de gemeenteraad zoals Frans van Valkenburg op 2, Paul Kagie op 3.

GroenLinks zal daarentegen veel nieuwkomers kunnen verwelkomen. Het is bijna zeker dat de jonge Ufuk Kayha de nieuwe lijstrekker wordt. Op donderdag 26 juni beslissen de leden over de definitieve lijst. De hoogste nieuwkomer bij GroenLinks is Carmen Wijnen (24). Zij staat tweede op de lijst.

Bij de PvdA is het een mix van nieuwkomers en oude hap. De socialisten zetten een zwaar kanon in, want wethouder Jeroen Wyers zal de kar gaan trekken. Tweede staat de huidige fractievoorzitter Lisette van der Swaluw. Op 3 een nieuwkomer namelijk Pieter-Paul Slikker; hij is landelijk campagneleider bij de PvdA.

bron: bd.nl

Gemeente wil sociale woningen behouden

De gemeente Den Bosch is gekant tegen het plan van woningcorporatie Vestia om 182 sociale woningen in de Cypressestraat en omgeving aan vastgoed beleggers of andere commerciële belanghebbenden te verkopen. De gemeente wil deze woningen behouden voor sociale huurwoning.

Verkoop aan de vrije markt zou een verlies zijn en betekent dat de woningen niet meer als sociale bewoning kunnen worden gebruikt. Vestia verkeert in grote financiële problemen en heeft duizenden woningen verspreid over heel Nederland in de verkoop staan of reeds van de hand gedaan. 

bron: bd.nl

Bossche lokalen gekant tegen Giro

Het zijn vooral de lokale politieke partijen in Den Bosch en Rosmalen die gekant zijn tegen de komst van de Giro in 2016. De politieke partijen Bosch Belang, Leefbaar ’s-Hertogenbosch en Rosmalen én Stadspartij Knillis dienen daarom dinsdagavond een motie in tegen het binnenhalen van de start van de Giro d’Italia in Den Bosch in 2016. Den Bosch loopt een te groot financieel risico volgens hen.

Het is ook allemaal niet te rijmen met het culturele herdenkingsjaar in 2016 van de beroemdste Bossche zoon, de schilder Jeroen Bosch. Om de Giro ook in dat jaar te proppen is teveel van het goede. Den Bosch koos reeds voor cultuur in 2016 en heeft daar ook geld voor over. Zo is de strekking van het verzet van de lokalen tegen de Giro.

bron: omroepbrabant.nl

Voor- en tegenstanders van Giro

De Bossche politiek reageert, zoals gebruikelijk, nogal verschillend op de plannen van het college van B&W om de Giro in 2016 binnen te halen.

Hieronder de pro's, de anti's en de weet-het-nog-niets.

ProAnti
VVDD'66
Rosmalens BelangBosch Belang
GroenLinks*Leefbaar 's-Hertogenbosch en Rosmalen
Stadspartij Knillis
SP•
VVD: prachtig en bedrijven doen zeker meeTe duur, 2016 is al Jeroen Bosch jaar, teveel van het goede
Den Bosch in the picture zettenGeld overhouden 
Past niet in cultureel jaar 2016
* gematigd enthousiast•niet echt voor, niet echt tegen

PvdA en CDA willen nog niet reageren of weten het nog niet; geen commentaar voorlopig.

bron: omroepbrabant.nl

Agora plan op de lange baan?

Het lijkt erop dat de plannen voor de Agora (zie bericht hieronder) op de lange baan worden geschoven. Een coalitie van VVD, PvdA, CDA en Rosmalens Belang kwam met een motie naar buiten dat zowel de stadsbibliotheek en het stadsarchief niet noodzakelijk op het oude GZG-terrein (zie foto hieronder) hoeven te komen.

Dat zet het oorspronkelijk plan helemaal op schroeven. De VVD en Rosmalens Belang hadden sowieso bezwaren tegen het Agoraplan an sich: een combi van bibliotheek, stadsarchief en commercie onder één dak. Niet de locatie is meer van belang maar het idee volgens VVD-fractieleider Ralph Geers.

bron: bd.nl

Weer debat gemeenteraad over Bartenbrug

De oppositie in de Bossche gemeenteraad (Bosch Belang, Leefbaar ’s-Hertogenbosch & Rosmalen en Stadspartij Knillis) wil weer een debat aangaan met het College van B & W over 'de lijdensweg rond de Bartenbrug'.

De voortdurende stroom aan fouten duidt volgens de oppositie op 'incompetent bestuur'. Het laatste wapenfeit rondom de Bartenbrug is dat de twee brugdelen die er al staan, niet voldoen aan veiligheidseisen en rijp zijn voor sloop. Dat heeft het Brabants Dagblad gemeld uit een uitgelekt rapport samengesteld door experts.

De lijdensweg begint meer op een martelgang te lijken voor bestuurders en uiteindelijk ook voor de burgers van Den Bosch. Het debat is gepland op 22 april tijdens de raadsvergadering.

Op de foto is de oude Bartenbrug te zien die wordt afgebroken. Of zoals Peer vaan de Muggenheuvel tijdens carnaval zei: "Wat was mis met de oude brug?"

bron: bd.nl

Bossche CDA gaat door

Huib van Olden

Het Bossche CDA wil na de gemeenteraadsverkiezingen in november doorgaan in de gemeenteraad en het college van B & W. Wethouder Huib van Olden en drie van de vier fractieleden hebben dat vrijdagavond tijdens de drukbezochte nieuwjaarsreceptie van het CDA in de Engelenburcht in Engelen aangekondigd. 

De gemeenteraadsverkiezingen vallen in de regio Den Bosch pas in november 2014 vanwege de deling van de gemeente Maasdonk. Het CDA in Maasdonk gaat op in die in Den Bosch. Vanaf 2015 behoren Nuland en Vinkel bij Den Bosch. Geffen wordt aan Oss toegevoegd. Per 1 januari 2015 houdt de gemeente Maasdonk op met bestaan.

bron: bd.nl
foto: s-hertogenbosch.nl

Voordracht Visscher als lijsttrekker

Cecile Visscher is door het bestuur van de Bossche Socialistische Partij (SP) voorgedragen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in november dit jaar. Visscher is fractievoorzitter van de Bossche SP en zal de kar voor haar partij in dit verkiezingsjaar gaan trekken mits de ledenvergadering eind januari deze voordracht goedkeurt.

In de meeste gemeenten vinden de verkiezingen op 19 maart plaats maar in Den Bosch zijn ze pas in november. Dat heeft alles te maken met de opdeling van Maasdonk in 2015; Nuland en Vinkel komen bij Den Bosch en Geffen bij Oss. Ook in Oss en de drie genoemde dorpen zijn de gemeenteraadsverkiezingen in november 2014.

bron: bd.nl

Nieuwe leider PvdA Den Bosch

De Bossche fractie van de PvdA krijgt per ingang van het nieuwe kalenderjaar een andere leider namelijk Lisette van der Swaluw. Zij volgt dan de huidige leider Hermie van Ommeren op die vice-fractievoorzitter wordt.

Van Ommeren heeft te kennen gegeven zich niet verkiesbaar te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen in november 2014. Daarom komt er in aanloop van die verkiezingen een nieuwe leider in Den Bosch.

Van der Swaluw is al sinds 2011 raadslid voor de PvdA. Momenteel werkt ze bij de Kamer van Koophandel als communicatie-adviseur.

bron: bd.nl